Home » Blogs » Fraude » Diploma vervalsing; 4 jaar lang studeren of binnen 5 minuten online je diploma kopen
Diploma vervalsing

Diploma vervalsing; 4 jaar lang studeren of binnen 5 minuten online je diploma kopen

door | 1 jul, 2021 | Fraude, Screenen, Security Awareness

Wist je dat je met één eenvoudige zoekslag verschillende websites kunt vinden om online een vervalst diploma te kopen? Open het eerste resultaat van de zoekslag en je komt op een website waar je een diploma kan bestellen. Je vult het bestelformulier in en binnen een paar dagen valt het diploma op de deurmat. Sommige sites beweren dat zij zelfs een registratie kunnen regelen binnen het register van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Tal van voorbeelden laten zien dat dit ook werkelijk gebeurd! In januari van dit jaar werd er door De Gelderlander nog geschreven dat een Arnhemmer jaren in de zorg kon werken met een vals diploma. Ook WNL besteedde in 2020 aandacht aan twee zorgbureaus die haar personeel met valse diploma’s in de zorg liet werken. In dit geval waren ook de Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) vervalst. Dit is een kwalijke zaak en het benadrukt de noodzaak van een zorgvuldige en onafhankelijke verificatie van dergelijke documentatie. Deze mensen maken zich immers schuldig aan valsheid in geschriften.

Valsheid in geschrifte

Om van valsheid in geschriften te spreken, moet er aan de volgende criteria worden voldaan:

  • Het gaat om een geschrift (zoals een diploma getuigschrift);
  • Het geschrift heeft de functie van bewijstemming (zoals een diploma aantoont dat u uw studie afgerond heeft);
  • Het geschrift moet valselijk opgemaakt zijn of, na opmaak zijn vervalst;
  • Het geschrift moet zijn opgemaakt met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken.

Het gebruik van een vals diploma, DUO-uittreksel of VOG wordt (bijna) altijd gebruikt als “echt en onvervalst” document en is dus strafbaar. Wie zich schuldig maakt aan dit feit, kan een ingrijpende straf verwachten. Zo heeft het Openbaar Ministerie een richtlijn voor de strafmaat opgesteld waarbij men een boete kan verwachten tussen de €750 en €1000 of een taakstraf van 60 tot 80 uur.

Het risico van personeel met valse diploma’s

Voor werkgevers is het niet wenselijk om personeel in dienst te hebben/nemen dat niet voldoet aan de gestelde (opleidings)eisen. Hiermee lopen organisaties namelijk het risico dat personeel onvoldoende bekwaam is om de werkzaamheden uit te voeren. En als men al liegt over de echtheid van zijn/haar diploma, dan is het maar de vraag in hoeverre deze persoon op de werkvloer integer en betrouwbaar zal handelen. En wat dacht u van de financiële schade die men kan lopen als dergelijke situaties negatieve publiciteit opleveren!

Het belang van een (onafhankelijke)verificatie

Het is daarom van essentieel belang om de echtheid en authenticiteit te controleren van de diploma’s en DUO-uittreksels die u ontvangt van potentiële werknemers. Kijk daarom altijd naar de technische kenmerken van deze documentatie. Denk daarbij aan de lettertypen, lettergrootte, spel- of grammaticafouten, (vermoedelijk) handmatig aangebrachte wijzigingen en dergelijke. En vergelijk altijd de data die op het diploma vermeld staan en de data op het cv van de werknemer. Voer daarnaast ook altijd een verificatie uit bij het opleidingsinstituut waar het diploma behaald zou zijn.

Heeft u naar aanleiding van deze blog een vraag of wilt u hulp bij het verifiëren van de documentatie dat uw personeel aanlevert? Als onafhankelijk onderzoeksbureau zijn wij gespecialiseerd in het controleren van dergelijke documentatie en het herkennen van vervalsing. Laat het ons weten middels een reactie, dan helpen wij u!

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin