Home » Blogs » Fraude » Fraude een stap voor zijn
Een illustratie van een laptop met een doodshoofd en wifi-signalen, met een netwerk van verbonden punten boven de laptop. Dit symboliseert het concept van effectief Security Risk Management als middel om fraude een stap voor te zijn

Fraude een stap voor zijn

door | 12 apr, 2023 | Fraude, Security Awareness, Security Risk Management

De wereld verandert en fraudeurs worden slimmer. Maar jij wilt fraude een stap voor zijn!

Onze wereld blijft veranderen. Klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en politieke verschuivingen zijn regelmatig onderwerp van gesprek. Ook fraude en de vele vormen waarin dit mogelijk is, veranderen. Fraudeurs zijn creatief en leren zichzelf verschillende technieken aan om hun doel te bereiken. Ze maken gebruik van de veranderingen die de wereld met zich meebrengt, zoals de crimineel die profiteerde van (horeca)ondernemers in financieel zwaar weer tijdens de corona-pandemie. De schaal waarop criminelen zich op deze manier in de bovenwereld vermengen, zou zonder corona wellicht veel kleiner zijn geweest. Als burger of organisatie is het soms lastig om op verandering in te spelen en jezelf weerbaar te maken. Stilzitten is geen optie, maar hoe kom je dan in beweging?

DE FRAUDEUR ZIT NIET STIL

Omdat de wereld continu verandert, veranderen wij mensen mee. We reageren op verandering en passen ons aan als dat nodig is. Helaas geldt dat ook voor fraudeurs. Fraudeurs worden steeds creatiever en leren van eigen resultaten. Ze bedenken steeds meer manieren om het beoogde resultaat te behalen. Ben je bijvoorbeeld bekend met de term ‘spoofing’? Of ben je goed bestand tegen ‘hacking’? Spoofing en hacking zijn vormen waarbij criminelen de digitale wereld gebruiken voor eigen gewin. Een simpel voorbeeld van spoofing is een ogenschijnlijke mail van de bank. Maar als je alert bent, blijkt die mail niet van de bank te zijn, maar van een crimineel die achter jouw bankgegevens wil komen en toegang wil krijgen tot jouw rekening.

Het (her)kennen van deze termen en jezelf weerbaar maken, zijn tegenwoordig van essentieel belang! Als organisatie is het belangrijk om met de hedendaagse trends mee te bewegen en passende maatregelen te nemen. Je moet de fraudeur een stap voor zijn en voorkomen dat je in de situatie komt waarbij fraudeonderzoek nodig is.

GEEN (GOED) BELEID, GROTE GEVOLGEN

Het begint bij het voeren van een goed beleid omtrent Security Risk Management. Het is naïef om te denken dat jouw organisatie dit niet nodig heeft, bijvoorbeeld omdat je te klein bent om slachtoffer te worden van fraude. Maar als jouw organisatie slachtoffer wordt van fraude, dan kunnen de gevolgen zeer groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan het staalbedrijf ‘Jewometaal’ dat slachtoffer is geworden van CEO-fraude, waarbij ruim 11 miljoen euro in rook opging. Daarnaast zal het opvolgende traject van fraudeonderzoek, waarbij feiten boven tafel moeten komen, veel impact hebben op werknemers en de werksfeer.

Zoals te zien is, kan de schade hoog oplopen als je niet op de hoogte bent van dergelijke risico’s en niet de nodige maatregelen tegen deze risico’s neemt. Het toepassen van Security Risk Management kan je daarbij helpen. Dat houdt in dat er een continu proces bestaat van het identificeren van beveiligingsrisico’s en het implementeren van maatregelen om jouw organisatie te beschermen tegen deze risico’s.

BEOORDELEN EN MITIGEREN

Het kan lastig zijn om te bepalen waar je precies moet beginnen. Welke stap moet er bijvoorbeeld als eerste gezet worden om tot een stevig securitybeleid te komen? Globaal is het proces van Security Risk Management op te delen in twee processen: beoordelen en mitigeren.

Allereerst moet inzichtelijk gemaakt worden welke risico’s er zijn voor jouw organisatie en welke gevolgen er aan deze risico’s zitten. Op basis van dit overzicht en bijbehorende gevolgen, kunnen de risico’s beoordeeld worden. Welke risico’s hebben bijvoorbeeld een hogere prioriteit ten opzichte van andere risico’s? Maatregelen zijn namelijk pas te nemen als je weet wat de risico’s zijn. Uiteraard zijn er verschillende tools waarmee deze grondige risicobeoordeling uitgevoerd kan worden.

Als dit proces juist ingericht wordt, dan kan er worden overgegaan tot een mitigatiestrategie van de eerder ontdekte risico’s. In andere woorden, kijken naar de maatregelen die genomen moeten worden om het risico af te zwakken. Er zijn drie acties mogelijk: vermijden, beheersen en uitbesteden. Los van deze drie acties die onder mitigatiemogelijkheden vallen, kan een risico ook geaccepteerd worden. Een risico kan bijvoorbeeld geaccepteerd worden als de kosten de baten overstijgen of de kans nihil is dat een risico zich voordoet.

Met alleen het beoordelen en mitigeren ben je er echter nog niet. Fraudeurs leren van hun resultaten en zullen ook creatiever worden. Het is daarom van belang dat Security Risk Management een continu proces wordt binnen de organisatie. Er moet dus periodiek een risicoanalyse uitgevoerd worden. Dat houdt in dat er regelmatig gekeken wordt of het opgestelde beleid nog ‘up to date’ is en of de maatregelen nog het beoogde effect hebben. Het beleid moet namelijk mee veranderen met een wereld die continu in ontwikkeling is. Jij wilt fraude een stap voor zijn!

NIET STIL ZITTEN MAAR BEWEGEN: KOM IN ACTIE!

Weet je nog steeds niet zo goed waar je moet beginnen? Of voer je een beleid waarvan je niet zeker bent of dit het juiste beleid is? Dan kun je altijd de hulp inschakelen van Levent Bedrijfsrecherche. Wij beoordelen voor jou welk beveiligingsniveau wenselijk is en ondersteunen je ook bij de implementatie hiervan.

Maar ook als je slachtoffer bent van fraude, kunnen wij je bijstaan in het fraudeonderzoek. Wij zullen naar jouw hulpvraag kijken en verkregen informatie zo goed mogelijk valideren en verifiëren. Daarnaast heeft fraude ook impact op jouw medewerkers, de sfeer op de werkvloer en uiteindelijk de prestaties. Middels een nazorgtraject kunnen wij, samen met onze GZ Psycholoog / Neuropsycholoog, in gesprek gaan met de betrokken partijen om de psychische gevolgen in kaart te brengen.

Maar bovenal, zorg ervoor dat jouw securitybeleid ‘up to date’ is. Het laatste wat je wilt is achter de feiten aanlopen. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen!

CONCLUSIE

In deze snel veranderende wereld is het belangrijker dan ooit om alert te blijven op potentiële fraudeurs en de risico’s die zij met zich meebrengen. Door middel van effectief Security Risk Management kun je jouw organisatie beschermen en fraude een stap voor zijn. Beoordeel en mitigeer de risico’s op regelmatige basis en zorg ervoor dat jouw beleid zich aanpast aan de veranderende omstandigheden.

Schakel indien nodig de hulp in van professionals zoals Levent Bedrijfsrecherche om je te ondersteunen bij het opzetten of verbeteren van jouw securitybeleid. Samen kunnen we ervoor zorgen dat jouw organisatie veilig blijft en optimaal bestand is tegen fraudeurs.

Blijf dus niet stilzitten, maar kom in actie! Investeer in een veilige toekomst voor jouw organisatie en voorkom fraude voordat het te laat is.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Als ik jou mijn cv geef, geef jij mij dan jouw huissleutel?

Als ik jou mijn cv geef, geef jij mij dan jouw huissleutel?

Als ik jou mijn cv geef, geef jij mij dan jouw huissleutel?”. Het antwoord: ‘Natuurlijk niet’. Toch neemt het gevaar van insider threats toe. In ons eigen radioprogramma “Een kwestie van vertrouwen” bespraken we daarom dit fenomeen. Wat zijn insider threats precies? Wat zijn de gevolgen voor uw organisatie? En hoe maakt u uw organisatie en medewerkers weerbaar tegen insider threats?

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin