Raakvlakken werkveld

Welke raakvlakken heeft ons vakgebied met gebeurtenissen in het nieuws?

Criminaliteit kent geen 9 tot 5 mentaliteit; zij gaat 24 uur per dag, 7 dagen per week door. Overvallen, diefstal, mishandeling, fraude, ondermijning, cybercriminaliteit; lang niet altijd weten wij wat er zich allemaal afspeelt binnen de samenleving. Achter de schermen vindt vaak veel meer plaats dan wij in eerste instantie zien. Ook incidenten met betrekking tot criminaliteit en ongewenst gedrag op de werkvloer blijven vaak achter gesloten deuren. Uit angst voor reputatieschade lopen veel bedrijven niet te koop met (negatieve) berichtgeving in de media. Als we goed opletten, zien we echter veel nieuwsberichten over criminaliteit raakvlakken hebben met het bedrijfsleven. Ter illustratie willen wij u met deze blog graag een aantal recente gebeurtenissen en nieuwsberichten uit ons vakgebied voorleggen.

Directeur en docent negeren signalen onveilige cultuur

Studenten van een hogere Amsterdamse onderwijsinstelling willen dat de directeur en de hoofddocent vertrekken. Verhalen van tientallen studenten geven een inkijkje in de heersende angst- en zwijgcultuur binnen de instelling. Volgens de studenten maken docenten racistische, kleinerende en seksistische opmerkingen en vernederen zij de leerlingen. Vanwege de houding van de docenten tegenover de studenten is er in de afgelopen jaren een onveilige sfeer binnen de school ontstaan. Al deze incidenten zijn de studenten niet in de koude kleren gaan zitten; veel (oud)studenten kampen met burn-outs, paniekaanvallen of zelfs depressies. Sommigen hebben zelfs jarenlang therapie moeten volgen om de ervaringen tijdens de studietijd te kunnen verwerken.

De voorzitter van de studentenvakbond vertelt in een artikel van de NOS dat de directeur en een docent de aanwezige signalen hebben genegeerd. Om de cultuur binnen de instelling radicaal te veranderen en te herstellen, moeten de directeur en de docent volgens de voorzitter vertrekken. Daarnaast moet er een klachtenprocedure komen om ongewenst gedrag van docenten te kunnen aankaarten.

Het veilig kunnen melden van misstanden binnen een organisatie, vergroot de kans op sociale veiligheid. Veel grote organisaties hebben dit vaak wel geregeld door middel van een klachtenprocedure, klokkenluidersregeling of vertrouwenspersoon. Maar ook juist voor kleinere instellingen is het hebben van meldingsmogelijkheden van belang. In dit geval is het voor studenten belangrijk dat zij ten allen tijde veilig een melding kunnen doen over een docent, zonder dat zij het risico lopen een lager cijfer te krijgen.

Ook de politiek is deze misstanden niet ontgaan. Zo is de demissionaire minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd of de Onderwijsinspectie een onderzoek kan starten of dat er ingegrepen kan worden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Weinig zicht op drugscriminaliteit, smokkel en diefstallen in de ‘kleine Nederlandse terminals’

Uit onderzoek van De Nationale Politie in samenwerking met Tilburg University is gebleken dat criminelen nog te vaak vrijspel krijgen in de kleinere havens. Volgens het rapport heeft de politie te weinig zicht op ondermijning in havens, jachthavens en luchthavens in Nederland. Vooral in Brabant en Zeeland zijn veel van deze ‘kleine terminals’ aanwezig en is het risico op criminaliteit hoog. Ondermijning in deze zogenaamde ‘kleine terminals’ uit zich vooral in de vorm van drugscriminaliteit, afvalsmokkel, criminele ontmoetingen en diefstallen.

Al vaker hebben wij in blogs ondermijnende criminaliteit besproken, onder andere over de Rotterdamse haven, onder andere over de Rotterdamse haven. Het bovenstaand onderzoek laat echter zien dat het ook van belang is om aandacht te schenken aan de kleinere zee- en luchthavens. Criminelen zoeken altijd naar nieuwe mogelijkheden. Op dit moment gaat zoals gezegd veel aandacht uit naar de beveiliging op de ‘grote terminals’ en het verbeteren van controles. Niet verwonderlijk dat juist nu door criminelen gekeken wordt naar de beschikbare plekken met (nog) weinig controlemaatregelen. Ze noemen dit ook wel ‘het Waterbed-effect’; wanneer een ongewenste situatie op een bepaalde plek wordt verholpen, zal het op een andere plek gaan opduiken.

Volgens de politiewoordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant zou er veel meer mogelijk zijn als mensen sneller informatie met hen zouden delen. Zonder melding is het voor de politie namelijk lastig om een onderzoek in te stellen. Het melden van misstanden kan voor veel mensen en bedrijven een hele grote stap zijn. Toch is het melden van misstanden belangrijk voor het creëren van een veilige en prettige werkomgeving. Het melden van misstanden kan daarnaast gezien worden als een vorm van controlebehoud. Met het melden en het tonen van bereidheid om de vermeende misstanden te willen aanpakken, neem je als organisatie als het ware de regie weer in eigen handen.

Corona gerelateerde arbeidsconflicten nemen toe 

Niet meer met elkaar aanwezig zijn op kantoor, kortere contactmomenten vanuit huis en geen bedrijfsmatige evenementen meer. Men zou verwachten dat het thuiswerken minder conflicten met zich mee zou brengen. Onderzoek van Interpolis laat echter zien dat het aantal meldingen van arbeidsconflicten in 2021 met 33 procent is toegenomen ten opzichte van 2020. Volgens het onderzoek is het aantal ontslagen daarnaast juist met 10 procent afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Gezien de overheidssteun die veel bedrijven ontvangen, is dit lage aantal ontslagen goed te verklaren. Wat wel opvalt is dat ondanks het lage aantal ontslagen, het aantal arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer wel lijkt toe te nemen. Volgens de directeur van Interpolis laten deze cijfers zien dat er meer spanningen zijn ontstaan tussen werkgevers en werknemers.

Zulke spanningen kunnen door verschillende redenen ontstaan. Mede door de coronacrisis ziet Interpolis veel nieuwe soort arbeidsconflicten ontstaan. Zo ontstaan er conflicten wanneer werknemers worden gevraagd (of verplicht) om op kantoor te werken, terwijl de werknemer dit niet ziet zitten. Ook krijgen werkgevers te maken met ontevredenheid onder werknemers die andere werkzaamheden aangeboden krijgen als gevolg van de coronacrisis. Verder kan het niet tijdig uitbetalen van salaris/vakantiegeld of het niet kunnen opnemen van verlof irritaties teweegbrengen. Ook kunnen er conflicten ontstaan wanneer werknemers de maatregelen die de werkgever treft tegen COVID-19 onvoldoende vinden.

Volgens Interpolis spelen de meeste arbeidsconflicten bij de sectoren waar de coronacrisis hard heeft toegeslagen (horeca, reisbranche & evenementenbranche). Zowel voor deze branches als voor andere sectoren, is het goed om met elkaar in gesprek te blijven. Zeker nu er steeds meer voorstanders komen voor blijvende veranderingen. Ook na de coronapandemie is communicatie hierover van belang. Een open manier van communiceren en het bieden van transparantie kan veel onderlinge onduidelijkheid voorkomen en de relatie tussen werknemer en werkgever verbeteren.

Criminaliteit en het bedrijfsleven

De zojuist besproken nieuwsberichten verschillen onderling sterk van elkaar qua onderwerp. Ondanks de verschillen hebben ze een ding met elkaar gemeen; alle berichten hebben allemaal raakvlakken met het bedrijfsleven. Wat hieruit blijkt is dat criminaliteit en ongewenst gedrag in elke sector en organisatie kunnen kan plaatsvinden. Criminaliteit komt daarnaast in allerlei soorten en mate voor; van pestcultuur tot ondermijning en arbeidsconflicten. Veel vaker dan gedacht hebben berichten in de media raakvlakken met ons vakgebied.

Welke bedrijfsrecherche gerelateerde nieuwsberichten trekken uw aandacht deze week? Laat het ons weten in de comments!

 

Geschreven door Florine Nieland

Gerelateerde artikelen

Interne fraude ontmanteld

Interne fraude ontmanteld

Waarom plegen medewerkers fraude? Welke motivaties en drijfveren spelen hierbij een rol? Een belangrijke theorie binnen de criminologie op dit gebied is de Routine Activiteiten Theorie.

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin