Home » Blogs » Nieuws Levent Bedrijfsrecherche » De sleutel tot cybersecurity: pentesten
Een illustratie van een man die achter een laptop zit met een symbool van een slot en het woord 'protected' in de lucht, symboliseert het belang van belang van bescherming tegen hackers

De sleutel tot cybersecurity: pentesten

door | 11 mrt, 2024 | Nieuws Levent Bedrijfsrecherche

Een verkenning in pentesten: Het beveiligen van systemen met ethical hacking

In een tijdperk waarin digitale transformatie de norm is, groeit de afhankelijkheid van organisaties van digitale systemen exponentieel. Met deze groeiende digitalisering komen echter ook steeds geavanceerdere cyberdreigingen. Het is geen kwestie van ‘of’, maar eerder van ‘wanneer’ een organisatie te maken krijgt met een cyberaanval. Hierin speelt penetratietesten, oftewel pentesten, een cruciale rol in het proactief identificeren en verhelpen van kwetsbaarheden voordat kwaadwillende hackers dat kunnen doen.

Wat is een pentest?

Pentesten, een afkorting van penetratietesten, vormen een systematische en gecontroleerde methode om de beveiliging van een computersysteem of netwerk te evalueren door het simuleren van aanvallen van een hacker. Het hoofddoel is om zwakke plekken in de beveiliging te identificeren, risico’s te beoordelen en uiteindelijk de beveiliging te versterken. Deze tests omvatten diverse benaderingen, waaronder webapplicatietests, netwerkpenetratietests en sociale-engineeringtests. Elke variant richt zich op specifieke aspecten van de beveiliging, waardoor organisaties een holistisch beeld krijgen van hun digitale weerbaarheid.

Welke soorten pentesten zijn er?

Pentesten omvat diverse varianten. Elke variant richt zich op specifieke aspecten van de beveiliging, zodat organisaties een uitgebreid beeld krijgen van hun kwetsbaarheden. Hieronder zetten we ze uiteen:

 • Webapplicatietests: deze tests richten zich op de beveiliging van webapplicaties. Door verschillende aanvalstechnieken toe te passen, zoals SQL-injecties en cross-site scripting, worden kwetsbaarheden in de applicatielogica geïdentificeerd.
 • Netwerkpenetratietests: netwerkpenetratietests richten zich op de beveiliging van netwerken, servers en infrastructuur. Hierbij worden potentiële zwakke plekken, zoals slecht geconfigureerde firewalls of verouderde software, blootgelegd.
 • Sociale-Engineeringtests: deze tests simuleren aanvallen waarbij menselijke interactie betrokken is. Hierbij worden medewerkers getest op hun bewustzijn van phishing-aanvallen en andere vormen van sociale manipulatie.

Wat is het verschil tussen een pentest en een vulnerabilityscan?

In tegenstelling tot een eenvoudige vulnerabilityscan, waarbij slechts oppervlakkige kwetsbaarheden worden geïdentificeerd, simuleert een pentest daadwerkelijke aanvallen om de diepere zwakke punten van een systeem bloot te leggen.

Hoe draagt een pentest bij aan uw organisatie?

Een effectieve pentest biedt meerdere voordelen voor een organisatie:

 • Identificatie van Kwetsbaarheden: pentesters zoeken actief naar zwakke plekken in software, netwerken en systemen, waardoor organisaties potentiële risico’s kunnen identificeren en aanpakken.
 • Risicobeoordeling: na het identificeren van kwetsbaarheden beoordelen ethische hackers het risico van elke kwetsbaarheid, wat organisaties helpt prioriteiten te stellen bij het versterken van hun beveiliging.
 • Beveiligingsverbeteringen: door de gedetecteerde kwetsbaarheden aan te pakken, kunnen organisaties hun algehele beveiliging verbeteren en hun digitale activa beter beschermen tegen mogelijke bedreigingen.

Het belang van pentest in hacking preventie

Met de voortdurende evolutie van cyberdreigingen is proactieve beveiliging essentieel geworden. Pentesten stellen organisaties in staat om een stap voor te blijven op kwaadwillende hackers door potentiële aanvalspaden te identificeren en hun beveiliging dienovereenkomstig te versterken.

Zijn er speciale regels en wetgeving voor een pentest in Nederland?

Ja, in Nederland gelden specifieke regels en wetgeving. Het is van cruciaal belang dat organisaties deze regels naleven, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Het uitvoeren van een pentest moet dus zorgvuldig gebeuren, met respect voor de geldende wetten.

Waarom een pentest met CCV-keurmerk?

Een pentest met het CCV-keurmerk (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) biedt extra geloofwaardigheid en vertrouwen. Het keurmerk duidt op een hoog niveau van professionaliteit en naleving van de geldende normen en richtlijnen. Organisaties kunnen hiermee aantonen dat ze serieus omgaan met de beveiliging van hun systemen.

Wat biedt een grey-box pentest meer dan een black-box?

Een grey-box pentest neemt een tussenpositie in tussen black-box (geen voorkennis) en white-box (volledige voorkennis) tests. Hierbij hebben ethische hackers beperkte voorkennis van het systeem, waardoor ze diepgaander kunnen opereren en realistischere aanvalsscenario’s kunnen simuleren.

Wat is het proces van een pentest?

Het pentestproces omvat planning, informatieverzameling, vulnerability analysis, exploitatie en rapportage. Elke fase draagt bij aan het begrip van de beveiligingsstatus en helpt bij het nemen van gepaste maatregelen.

De 7 fasen van een penetratietest:

 1. Planning: De planning is een cruciale fase waarin de doelen, scope en betrokken partijen worden gedefinieerd. Het verkrijgen van toestemming en het opstellen van een duidelijk plan zijn essentieel voor een succesvolle pentest.
 2. Informatieverzameling: In deze fase verzamelen ethische hackers relevante informatie over het doelsysteem, zoals IP-adressen, domeinnamen en netwerktopologieën. Deze informatie is essentieel voor het identificeren van mogelijke ingangen voor een aanval.
 3. Vulnerability Analysis: Met behulp van geavanceerde tools en technieken voeren pentesters een grondige analyse uit om kwetsbaarheden in de beveiliging te identificeren. Dit kan variëren van zwakke wachtwoorden tot slecht gepatchte software.
 4. Exploitatie: De exploitatiefase is een cruciaal onderdeel. Hier wordt de theoretische kennis omgezet in de praktijk. Ethical hackers proberen actief de geïdentificeerde kwetsbaarheden te misbruiken, zoals een aanvaller in het echte scenario zou doen. Deze fase biedt niet alleen inzicht in de daadwerkelijke risico’s van de ontdekte kwetsbaarheden, maar stelt ook vast of de verdedigingsmechanismen adequaat reageren.
 5. Rapportage: Na het voltooien van de pentest wordt een uitgebreid rapport opgesteld. Hierin worden alle gedetecteerde kwetsbaarheden, gebruikte methoden en aanbevolen oplossingen gedocumenteerd. Dit rapport is van onschatbare waarde voor organisaties om hun beveiliging te versterken.
 6. Evaluatie: Na de pentest is het essentieel om de effectiviteit van de genomen maatregelen te evalueren. Deze evaluatie omvat niet alleen de technische aspecten, maar ook de reactie en alertheid van het beveiligingsteam. Door deze fase zorgvuldig uit te voeren, kunnen organisaties hun algehele beveiligingsstrategie verfijnen en verbeteren.
 7. Follow-up en Advisering: De laatste fase omvat de follow-up en advisering. Pentesters bieden aanvullende adviezen voor verbetering en ondersteunen de organisatie bij het implementeren van aanbevolen maatregelen. Dit zorgt voor een continu verbeteringsproces op het gebied van beveiliging.

Hoe bepaal je de scope van de pentest?

Het definiëren van de scope is een kritische stap waarbij organisaties de specifieke doelen, systemen en mogelijke beperkingen van de pentest vaststellen. Het is van essentieel belang om duidelijkheid te krijgen over welke delen van de digitale infrastructuur onder de loep worden genomen en welke buiten beschouwing worden gelaten. Bij dit proces moeten niet alleen de technische aspecten in overweging worden genomen, maar ook de zakelijke doelstellingen en risicobeoordelingen. Een zorgvuldige scoping zorgt ervoor dat de pentesters gericht en efficiënt te werk gaan, met de focus op de gebieden die het meest relevant zijn voor de organisatie.

Het scopen van een pentest is geen standaardprocedure; het vereist een diepgaand begrip van de organisatie en haar digitale omgeving. Een grondige analyse van bedrijfsstructuren, kritieke systemen en specifieke beveiligingsbehoeften helpt om niet alleen technische kwetsbaarheden te identificeren, maar ook om de bredere strategische doelen van de organisatie te dienen. Door de scope nauwkeurig te bepalen, kan een pentest een meer gepersonaliseerde en waardevolle benadering bieden die daadwerkelijk bijdraagt aan de digitale beveiliging van de organisatie.

Wie voert de pentest uit?

Het uitvoeren van een pentest vereist een hoog niveau van expertise en ervaring op het gebied van cybersecurity. Ervaren ethische hackers met specialisaties in diverse domeinen voeren pentesten uit. Het is essentieel om een betrouwbare en gekwalificeerde partij te selecteren voor deze taak.

Bij het kiezen van een partij, moeten organisaties rekening houden met de expertise, certificeringen en het track record van de professionals. Een grondige evaluatie van het team dat de pentest zal uitvoeren, is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de test effectief is en waardevolle resultaten oplevert. Transparantie en betrouwbaarheid zijn cruciale aspecten in deze samenwerking, waarbij de ethische hackers niet alleen kwetsbaarheden blootleggen, maar ook concrete aanbevelingen bieden om de digitale beveiliging naar een hoger niveau te tillen.

Hoe lang duurt de uitvoering van pentesten?

De duur van een pentest varieert, afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang en complexiteit van het systeem, het type test en de betrokkenheid van het beveiligingsteam van de organisatie. Gemiddeld kan het proces enkele weken in beslag nemen, waarbij de voorbereiding, uitvoering en rapportage zorgvuldig worden doorlopen.

Wat is een pentest rapport?

Een pentest rapport is een gedetailleerd document dat alle bevindingen, kwetsbaarheden en aanbevelingen voor verbetering bevat. Het rapport biedt niet alleen technische details, maar ook een begrijpelijke samenvatting voor niet-technische belanghebbenden. Het is een waardevol instrument voor het beveiligingsteam en het hogere management om geïnformeerde beslissingen te nemen over de beveiliging van het systeem.

Wat kost pentesten?

De kosten variëren op basis van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van het systeem, het gekozen type test en de expertise van het pentestteam. Het is belangrijk om pentesten te zien als een investering in de digitale veiligheid van een organisatie. De kosten wegen vaak op tegen de potentiële schade die een succesvolle cyberaanval kan veroorzaken.

Pentesten zijn dus niet alleen een reactieve maatregel na een inbreuk, maar eerder een proactieve strategie om de algehele digitale weerbaarheid te versterken. Door deze testen regelmatig uit te voeren, kunnen organisaties niet alleen potentiële zwakke plekken identificeren en verhelpen, maar ook de effectiviteit van hun beveiligingsmaatregelen verbeteren. In een steeds veranderend digitaal landschap is dit een onmisbare pijler in het behoud van vertrouwen en de bescherming van gevoelige gegevens.

(Digitaal) vertrouwen opbouwen met Levent Bedrijfsrecherche

In de wereld van toenemende cyberdreigingen is het opbouwen van digitaal vertrouwen essentieel voor het voortbestaan van elke organisatie. Bij Levent Bedrijfsrecherche geloven we in de kracht van preventie door het nastreven van een optimaal vertrouwen en integriteit op de werkvloer.

Onze (pre-)employment screeningen bieden organisaties niet alleen inzicht in bestaande kwetsbaarheden van nieuwe en huidige werknemers, maar stellen hen ook in staat om proactieve maatregelen te nemen. Dit draagt bij aan het versterken van de algehele (digitale) beveiliging en het behoud van het vertrouwen van klanten en stakeholders.

Geïntegreerd in onze bredere dienstverlening om veerkracht te waarborgen, bieden wij ook Security Risk Management om uw algehele risicoprofiel te beheren, en Rechercheonderzoek om specifieke (cyber)dreigingen aan te pakken. Want wij bij Levent Bedrijfsrecherche begrijpen dat (cyber)security meer is dan alleen technologie of een pentest. Het draait om het begrijpen van de unieke behoeften van elke organisatie en het bieden van op maat gemaakte oplossingen die vertrouwen en gemoedsrust brengen. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Gerelateerde artikelen

Pesten op de werkvloer; een ‘ver-van-mijn-bed-show’?

Pesten op de werkvloer; een ‘ver-van-mijn-bed-show’?

Ongewenst gedrag op de werkvloer, komt dat nou echt voor in de praktijk? Voor zowel organisaties als de buitenwereld blijft ongewenst gedrag, zoals pesten, verborgen. Ruim een kwart van de Nederlanders geeft echter aan wel eens gepest te zijn door een collega of een leidinggevende. Wat betekent dit precies voor u en/of uw organisatie en wat kunt u er tegen doen?

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin