Home » Blogs » Nieuws Levent Bedrijfsrecherche » Pesten op de werkvloer; een ‘ver-van-mijn-bed-show’?
Stop pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer; een ‘ver-van-mijn-bed-show’?

door | 25 feb, 2021 | Nieuws Levent Bedrijfsrecherche, Security Awareness, Security Risk Management

Geschreven door Florine Nieland

Ongewenst gedrag op de werkvloer, komt dat nou echt voor in de praktijk? Voor zowel organisaties als de buitenwereld blijft ongewenst gedrag, zoals pesten, verborgen. Ruim een kwart van de Nederlanders geeft echter aan wel eens gepest te zijn door een collega of een leidinggevende.

Ook in het nieuws lezen we steeds vaker over ongewenst gedrag op de werkvloer. Alleen al in de eerste weken van dit jaar zijn er meerdere nieuwsberichten naar buiten gekomen waarin medewerkers slachtoffer zijn geworden van het gedrag van collega’s. Zo kwam op 19 januari 2021 naar buiten dat er jarenlang seksuele intimidatie, pestgedrag en machtsmisbruik heeft plaatsgevonden door de twee directeuren van een toneelgroep. Anderhalve week later, op 30 januari 2021, lezen we dat een leidinggevende van een supermarkt een medewerker is gaan pesten nadat deze naar een hogere functie had gesolliciteerd. Meest recent is het bericht van 15 februari 2021 waarin de rechter oordeelde dat het ontslag van een manager van een kinderopvang terecht was. De manager creëerde een angstcultuur door te pesten, intimideren en het onheus bejegenen van medewerkers.

Opvallend genoeg gaat het in al deze nieuwsberichten om ongewenst gedrag tussen de leidinggevende en een medewerker. Ongewenst gedrag kan echter ook plaatsvinden tussen twee medewerkers. Daarnaast bestaat ongewenst gedrag uit verschillende vormen. Denk hierbij aan pesten, seksuele intimidatie en discriminatie maar ook diefstal en fysiek geweld. In deze blog bespreken we het fenomeen pesten. Hoe kunt u als werkgever pesten op de werkvloer herkennen en nog belangrijker; hoe kunt u pesten binnen de organisatie voorkomen?

PESTEN VAAK NIET OPGEMERKT

Voor veel organisaties lijkt pesten op de werkvloer een ‘ver-van-mijn-bed-show’ te zijn. Voor medewerkers is het niet altijd gemakkelijk om pesten aan te kaarten bij hun manager of leidinggevende. Angst voor het ‘verlinken’ van een collega of het verliezen van hun baan spelen hierbij een rol. Medewerkers die pestgedrag wel aankaarten, worden bovendien niet altijd serieus genomen door de manager of leidinggevende, want “dit gebeurd niet op mijn afdeling” of “zo erg zal het niet zijn”.

Wat door organisaties vaak vergeten wordt, is dat pesten voor beide partijen grote gevolgen kan hebben. Voor medewerkers kan pestgedrag leiden tot stress, een burn-out, arbeidsongeschiktheid, depressie en in het ergste geval zelfs zelfdoding. Zo wijst onderzoek uit dat 200 zelfmoorden per jaar het directe resultaat zijn van pesterijen op kantoor. Voor organisaties kan pestgedrag op meerdere vlakken een enorme kostenpost zijn. Alleen het doorbetalen van het loon kost werkgevers al 900 miljoen euro per jaar. Eventuele kosten van juridische trajecten en verzuimbegeleiding voor de getroffen medewerker moeten hier nog bij komen.

Naast een hoge financiële kostenpost kan een pestincident de organisatie ook beschadigen. Aan de ene kant kan pestgedrag de reputatie van de organisatie schaden (zeker wanneer berichten hierover terechtkomen in de media). Aan de andere kant kan pestgedrag van medewerkers ook een negatieve invloed hebben op de bedrijfscultuur. Dit werkt twee kanten op; het pestgedrag beïnvloedt niet alleen de cultuur binnen de organisatie, maar ontstaat vaak ook vanuit een ongezonde bedrijfscultuur. Successen binnen de organisatie behaal je met elkaar. Met een ongezonde bedrijfscultuur zal de individuele en gezamenlijke productiviteit dalen met verminderde resultaten tot gevolg; de maximale potentie wordt namelijk niet benut. In een ongezonde bedrijfscultuur staat één incident met betrekking tot pesten ten slotte niet op zichzelf; de organisatie is kwetsbaarder voor verschillende vormen van ongewenst gedrag en zelfs bedrijfscriminaliteit.

PAK PESTEN OP DE WERKVLOER AAN

Al met al zijn er voldoende redenen om pestgedrag zo vroeg mogelijk op te sporen en/of te voorkomen. Maar hoe? Allereerst is bewustwording belangrijk. Medewerkers moeten bewust worden van hun gedrag en de invloed hiervan op de bedrijfscultuur en dus op de organisatie. Maak gewenst en ongewenst gedrag op de werkvloer bespreekbaar en zorg voor een gezonde verhouding tussen medewerker en leidinggevende. Wanneer er wel sprake is van ongewenst gedrag, zorg er dan voor dat medewerkers met hun verhaal bij iemand terecht kunnen. Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon kan hierbij helpen. Mochten er signalen zijn van een ongezonde bedrijfscultuur of zelfs aanwezig pestgedrag, negeer deze signalen dan niet. Juist de eerste signalen vragen om een snelle aanpak om erger te voorkomen.

Wat kan Levent Bedrijfsrecherche voor u betekenen? Als er een incident heeft plaatsgevonden, kan het wenselijk zijn om een objectief onderzoek uit te voeren. Als onafhankelijk bedrijfsrecherchebureau met vele jaren ervaring met (ongezonde) bedrijfsculturen en de slachtoffers hiervan kunnen wij dit onderzoek uitvoeren. Wij kijken naar wat er precies gebeurd is, wie er bij betrokken is en wat de oorzaak is van het incident. Wij richten ons hierbij op het feitenonderzoek.

Met het opsporen en confronteren van de pester(s) alleen bent u er echter nog niet. Een pestincident staat niet op zichzelf. Na het onderzoek is het belangrijk de huidige bedrijfscultuur te evalueren. Hoe zorgt u voor een prettige en veilige werkomgeving voor iedere medewerker? Om toekomstig pestgedrag te voorkomen is deze preventieve stap belangrijk. Met behulp van onze psycholoog kunnen we dieper naar het gedrag en de cultuur kijken binnen de organisatie. Zo creëren we samen met u een gezonde bedrijfscultuur; want werken aan een gezonde bedrijfscultuur is werken aan een veilige werkomgeving.

MEER WETEN?

Vrijdag 26 maart 2021 om 11:00 uur zijn wij live op de radio bij New Business Radio! In deze uitzending gaan we verder in op het onderwerp pesten op de werkvloer. We nemen u mee in het psychologische aspect van pesten (want waarom pesten we nou eigenlijk), de gevolgen van pesten voor zowel de medewerker(s) als de organisatie zelf en vertellen we u meer over hoe u een ongezonde bedrijfscultuur kunt ombouwen en pestgedrag voorkomen wordt. U kunt uiteraard ook contact meet ons opnemen om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen! Mail naar info@leventgroup.nl of bel ons via 088 987 60 00.

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin