Home » Blogs » Nieuws Levent Bedrijfsrecherche » Podcast Ondermijning
Ondermijning - podcast

Podcast Ondermijning

door | 19 mrt, 2021 | Nieuws Levent Bedrijfsrecherche

Vandaag, vrijdag 19 maart 2021, waren wij te horen bij New Business Radio. In onze eigen ‘special’ uitzending bespraken we het fenomeen ‘ondermijning’. Een breed begrip waar de laatste jaren steeds meer aandacht voor is. Vanuit de overheid zijn meerdere expertise centra (RIEC / LIEC) opgezet die zich bezighouden met de bestrijding van ondermijning. Binnen gemeentes is het één van de belangrijkste onderwerpen en elke gemeente heeft wel een plan om ondermijning tegen te gaan. Het is binnen de overheid een ‘hot’ begrip, maar wat is ondermijning precies? Wat zijn de gevolgen als je in aanraking komt met ondermijning en hoe maak je jezelf en je organisatie hier weerbaar tegen?

Tijdens de uitzending stonden deze vragen centraal. Heeft u de uitzending gemist? Dat is geen probleem. Luister terug via: xxx of lees deze blog waarin we kort ingaan op het onderwerp.

Ondermijning

Er zijn verschillende definities van en inzichten op het fenomeen ondermijning. Grofweg komt het erop neer dat de boven- en onderwereld met elkaar verweven raken. Criminelen maken gebruik van legale voorzieningen voor hun criminele activiteiten. Op deze manier beïnvloeden zij onze samenleving waardoor de veiligheid en leefbaarheid op straat vermindert. Dit is nog steeds een abstracte omschrijving. Een voorbeeld van ondermijning is de cocaïnetransporten waarbij criminelen gebruik maken van de legale transportmiddelen. Een ander voorbeeld is het bedreigen van ambtenaren voor het wel of niet afgeven van bepaalde vergunningen. In beide situaties worden ‘gewone’ burgers en organisaties gebruikt of misbruikt door criminelen.

Ondermijning wordt vaak in verband gebracht met drugshandel. De meest genoemde vormen van ondermijnende criminaliteit zijn het produceren en transporteren van drugs en het witwassen van drugsgeld. Nederland is, als belangrijke spil in de internationale drugshandel, daardoor kwetsbaar voor dit soort activiteiten.

Elke sector is een doelwit

Het fenomeen is niet gebonden aan een bepaalde sector of branche. Zo is de horeca op dit moment een geliefd doelwit vanwege de financiële moeilijkheden door het coronavirus. Ook de sierteeltsector, boeren, het openbaar bestuur, transportsector en de vastgoedsector zijn doelwit.

Zo kennen we de verhalen van boeren die een leegstaande schuur verhuren. Achteraf blijkt dat de huurders er een groot drugslab van hebben gemaakt. In onze vorige blogs kwam naar voren dat de

sierteeltsector kwetsbaar is voor ondermijnende criminaliteit en dat horecaondernemers worden benaderd door ‘vage investeerders’. Als we kijken naar het openbaar bestuur dan signaleert één op de zeven raadsleden beïnvloeding vanuit de onderwereld in de lokale politiek. Elke sector kan dus een doelwit zijn voor criminelen.

Lokaal probleem, nationaal belang

De NCTV omschrijft dat de problematiek van de ondermijnende criminaliteit vooral een internationaal karakter heeft, maar tegelijkertijd sterk is geworteld in de lokale samenleving. Ondermijning vindt namelijk vooral plaats bij lokale instanties en ondernemers. De oorzaken en gevolgen hiervan hebben echter invloed op de gehele samenleving. Zo kan ondermijnende criminaliteit leiden tot aantasting van de rechtstaat. Het vertrouwen in de overheid vermindert, net zoals de veiligheid van burgers op straat. De samenkomst van de boven- en onderwereld vindt dus vooral plaats op lokale schaal, maar is een maatschappelijk probleem.

Weerbaar tegen ondermijning

Het mag duidelijk zijn dat je ondermijning niet in je eentje tegengaat. Vanuit de overheid zijn daarom verschillende initiatieven en samenwerkingen gestart. Maar ook als burger en ondernemer kun je stappen ondernemen om jezelf, je onderneming en/of buurt weerbaar te maken. Zo is het belangrijk dat je alert bent op je omgeving. Heb je ‘niet pluis’ vermoedens? Meldt dit dan altijd bij de politie. Ook als ondernemer kan je veel doen. Zo kan je, door middel van Security Risk Management trajecten, je organisatie versterken tegen criminaliteit en creëer je door middel van integriteitstrainingen een bepaalde mate van bewustzijn.

Wilt u meer weten over ondermijning en hoe u uw organisatie weerbaar maakt? Luister de podcast terug of neem contact met ons op!

Gerelateerde artikelen

Pesten op de werkvloer; een ‘ver-van-mijn-bed-show’?

Pesten op de werkvloer; een ‘ver-van-mijn-bed-show’?

Ongewenst gedrag op de werkvloer, komt dat nou echt voor in de praktijk? Voor zowel organisaties als de buitenwereld blijft ongewenst gedrag, zoals pesten, verborgen. Ruim een kwart van de Nederlanders geeft echter aan wel eens gepest te zijn door een collega of een leidinggevende. Wat betekent dit precies voor u en/of uw organisatie en wat kunt u er tegen doen?

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin