Home » Blogs » Nieuwsberichten » Seksuele intimidatie op de werkvloer
Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op de werkvloer

door | 31 jan, 2022 | Nieuwsberichten, Security Awareness

Steeds vaker komen er berichten in het nieuws over seksuele intimidatie op de werkvloer. Helaas komt dit al lange tijd voor, in de ene sector meer dan de andere, maar geen enkele sector ontkomt er aan. Een recent voorbeeld is de ophef die is ontstaan rondom het programma ‘The Voice of Holland’.

In ons eigen podcast-programma ‘Een kwestie van vertrouwen’ bespraken we daarom dit fenomeen. Wat houdt seksuele intimidatie precies in? Welke gebeurtenissen komen we tegen in de praktijk? Wat zijn de gevolgen en hoe kunt u als leidinggevende het beste omgaan met (meldingen van) seksuele intimidatie? Deze vragen stonden tijdens de uitzending centraal. Luister de uitzending terug of lees deze blog voor meer informatie.

Seksuele intimidatie

Onder seksuele intimidatie valt elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken tot seksuele handelingen of elk ander seksueel getint gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld staren, ondubbelzinnige opmerkingen of grapjes, opmerkingen over de kleding, in hoge mate (online) contact zoeken en fysieke aanrakingen. Het kan dus voorkomen in woorden, gebaren of direct lichamelijk contact. Het belangrijkste daarbij is dat de handeling door de ontvanger, het slachtoffer, als ongewenst wordt ervaren.

Gevolgen

Seksuele intimidatie kan grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Zo kan het leiden tot werkstress, ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. Door PSA kan een medewerker zowel psychische als lichamelijke klachten ontwikkelen, zoals fysiek ongemak, angststoornissen, PTSS, burn-out of een depressie. Ook voor de organisatie zelf kunnen de gevolgen ernstig zijn. Zo kan het zijn dat medewerkers langdurig uitvallen en/of arbeidsongeschikt raken. Bovendien lijdt de sfeer op de werkvloer eronder. Dit heeft vergaande gevolgen voor de resultaten en successen van de organisatie. Tevens kan de situatie het nieuws bereiken, wat grote imago schade kan opleveren.

Aanpak

Seksuele intimidatie kan bij elke organisatie voorkomen. Het is daarom belangrijk dat u als organisatie een beleid voert waarbij ongewenst gedrag op de juiste manier aangepakt wordt. Maak het onderwerp allereerst bespreekbaar. Zorg daarnaast dat medewerkers zich veilig voelen en meldingen durven én kunnen maken. Het hebben van een vertrouwenspersoon kan hier bijvoorbeeld een belangrijke invulling bij zijn. Deze kan vanuit een onafhankelijke positie de zelfredzaamheid van de werknemer vergroten en doorverwijzen naar de juiste instanties wanneer dat nodig is. Creëer tevens bewustwording bij medewerkers over hun gedrag: welk gedrag vertoon jij en welk effect heeft of kan dat hebben op je collega’s?

Indien u meldingen krijgt van seksuele intimidatie is het belangrijk om geen overhaaste stappen te ondernemen. Laat onafhankelijk onderzoek doen en laat een onafhankelijke partij bemiddelend optreden.

Meer weten over hoe u om moet gaan met (meldingen van) seksuele intimidatie op de werkvloer? Luister de podcast terug of neem contact met ons op!

 

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin