Home » Blogs » Screenen » De waarheid onthult: open bronnen onderzoek
Een illustratie van een laptop met diverse verbonden bolletjes zwevend boven het scherm, symboliserend het concept van een verbonden online open bronnen onderzoek.

De waarheid onthult: open bronnen onderzoek

door | 2 jun, 2023 | Fraude, Onderzoek, Screenen

Het belang van open bronnen onderzoek in de wereld van werving en selectie kan niet genoeg benadrukt worden. Werkgevers willen de perfecte kandidaat vinden: iemand met de juiste vaardigheden en ervaring, maar ook betrouwbaar en integer. Hier kan open bronnen onderzoek waardevol zijn bij het screenen van kandidaten. In deze blog ontdekken we de kracht van open bronnen onderzoek en hoe het kan helpen om de waarheid te achterhalen tijdens het screenproces.

Het doorzoeken van sociale media

Een van de meest voor de hand liggende open bronnen is sociale media. Sociale media is meer dan alleen een plek om te verbinden met vrienden en familie, het is ook een informatie-schatkamer. De accounts van kandidaten kunnen ons een dieper inzicht geven in hun persoonlijkheid en gedrag. Zo kan je zien hoe een kandidaat zichzelf presenteert en of dit overeenkomt met de informatie die de kandidaat deelde. Een kandidaat die betrouwbaar en professioneel beweert te zijn, maar wiens sociale media-accounts ongepaste foto’s of negatieve uitspraken over vorige werkgevers bevatten, kan zorgen oproepen. Het is cruciaal dat kandidaten zich realiseren dat wat ze online delen, invloed kan hebben op (potentiële) werkgevers en indirect de reputatie van het bedrijf kan beïnvloeden. Zo werd eind april een onderzoeker en docent aan de Universiteit van Amsterdam op non-actief gesteld nadat zijn uitspraken op sociale media tot ophef leidden. Op sociale media noemde hij zijn collega’s onder andere ‘monsters’ en ‘extremisten’.

Het belang van nieuws volgen

Een andere waardevolle informatiebron is het nieuws en andere media-uitingen. Een grondige zoektocht naar nieuwsartikelen en online bronnen kan een beter beeld geven van de professionele achtergrond van een kandidaat. Heeft de kandidaat positieve erkenning ontvangen, zoals awards of vermeldingen van prestaties? Of zijn er negatieve aspecten die niet in het curriculum vitae (cv) naar voren komen? Het is belangrijk om te beseffen dat informatie in nieuwsartikelen en andere media-uitingen altijd met de nodige voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd, niet alle bronnen zijn even betrouwbaar. Het is raadzaam om meerdere bronnen te raadplegen en de juistheid van de informatie te verifiëren.

Het verifiëren van referenties en werkervaring

Open bronnen onderzoek kan ook dienen als een middel om referenties en werkervaring te verifiëren. Professionele netwerksites zoals LinkedIn bieden vaak informatie over de opleidingen en werkervaring van een kandidaat. Deze informatie kan helpen bij het controleren van de informatie op het cv en bij het valideren van referenties. Het bekijken van aanbevelingen van voormalige collega’s of managers kan een beter beeld geven van de kandidaat en de kwaliteit van hun professionele relaties. Ook kan het inzicht bieden in mogelijke nevenfuncties welke eerder niet genoemd zijn

Semi open bronnen

Naast de meer traditionele vormen van open bronnen onderzoek, zoals sociale media en nieuwsartikelen, zijn er ook semi-open bronnen die waardevolle informatie kunnen bieden. Een voorbeeld hiervan is het KVK Handelsregister, waar u informatie kunt vinden over de juridische status en achtergrond van bedrijven en hun eigenaren. Deze informatie kan nuttig zijn bij het screenen van kandidaten die betrokken zijn bij zakelijke activiteiten of ondernemerschap.

Privacy in acht nemen

Bij open bronnen onderzoek is de privacy van de kandidaat altijd belangrijk. U moet zich houden aan de geldende wet- en regelgeving, inclusief de bescherming van persoonsgegevens en de privacywetgeving. Hoewel openbare informatie op sociale media vaak als ‘fair game’ wordt beschouwd, moet je rekening houden met wat acceptabel is en wat niet. Het afwijzen van een kandidaat op basis van politieke voorkeur is niet toegestaan, omdat dit als discriminatie kan worden beschouwd. Echter, wanneer een kandidaat zich online uitlaat met rechts extremistische opmerkingen, kan dit een andere situatie zijn. Het is dus belangrijk om een goede afweging te maken tussen vrijheid van meningsuiting en wat acceptabel is in een professionele context.

Contact opnemen

Bij het werven van nieuwe medewerkers is een grondige screening cruciaal om de waarheid te ontdekken en de juiste keuzes te maken. Open bronnen onderzoek speelt een essentiële rol in dit proces. Waarbij informatie van sociale media, nieuwsartikelen en professionele netwerken wordt verzameld en geanalyseerd.

Bij Levent Bedrijfsrecherche begrijpen we het belang van een goede screening. We hebben ruime ervaring in dit gebied en maken gebruik van open bronnen onderzoek. We bieden op maat gemaakte screeningoplossingen aan voor uw organisatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en samen te werken aan een betrouwbare en integere werkomgeving.

Gerelateerde artikelen

De risico’s van nevenfuncties

De risico’s van nevenfuncties

Uit onderzoek van Zembla bleek dat, ondanks de wettelijke  verplichting die voor hen geldt, ruim 21 van de 150 Tweede Kamerleden een nevenfunctie verzuimd hadden te vermelden in het daarvoor bestemde register.

lees verder
Medewerkers GGD verkopen persoonsgegevens

Medewerkers GGD verkopen persoonsgegevens

Deze week werd bekend dat medewerkers van de GGD persoonsgegevens te koop aanboden via Telegram. Ondanks dat een VOG verplicht is voor medewerkers kreeg de GGD dus te maken met ongewenst gedrag. Biedt een VOG wel voldoende ‘zekerheid’ omtrent een nieuwe medewerker?

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin