Home » Blogs » Screenen » Fraudepreventie: het belang van inzicht in de financiële situatie van werknemers
Illustratie van een lege portemonnee boven een laptop, symboliseert het belang van fraudepreventie door inzicht in de financiële situatie

Fraudepreventie: het belang van inzicht in de financiële situatie van werknemers

door | 19 mei, 2023 | Fraude, Screenen, Security Awareness

In 25% van de fraudegevallen blijkt de dader te kampen met financiële problemen.

Fraude binnen de organisatie, daar zit niemand op te wachten. Frauduleus handelen brengt niet alleen imagoschade met zich mee, maar kan ook aanzienlijke financiële schade veroorzaken. Zoals te lezen is in onze blog ‘Fraude een stap voor zijn’, is het daarom belangrijk om de organisatie te beschermen tegen fraude.

Om fraude voor te blijven, is het essentieel om het personeel te screenen. Een screening biedt de mogelijkheid om de integriteit en betrouwbaarheid van toekomstige werknemers te toetsen. Naast de eerder besproken identiteitscontrole en verificatie van opleidingen, is het ook cruciaal om de financiële situatie te onderzoeken. De financiële situatie kan namelijk een aanleiding vormen om over te gaan tot frauduleus handelen. Het belang van fraudepreventie door inzicht in de financiële situatie en hoe dat kan, leest u hieronder.

Geld maakt niet gelukkig, maar wel alles makkelijker

Vaak blijkt na onderzoek dat fraude eerder ontdekt had kunnen worden als bepaalde signalen eerder waren opgemerkt. Een signaal is bijvoorbeeld dat de pleger de controle wil houden over de eigen werkzaamheden. Maar ook het vertonen van pestgedrag of intimidatie naar werknemers kan een signaal zijn. Na onderzoek is vaak vast te stellen dat de dader aan verschillende van deze signalen voldeed.

Het onderzoek van de ‘Association of Certified Fraud Examiners’ toont aan dat één van die signalen zich ook kan manifesteren in de financiële situatie. Financiële problemen hebben een groot aandeel in het overgaan tot frauduleus handelen. Bij ruim 25% van de fraudegevallen bleek dat de dader financieel in de problemen zat.

Het gezegde dat geld niet gelukkig maakt, gaat in deze situaties blijkbaar niet op. In onze samenleving vormt geld immers een belangrijk middel om onze doelen na te streven. Als de financiële situatie een belemmering vormt om die doelen te bereiken, kan er een mogelijkheid bestaan dat de werknemer andere mogelijkheden zoekt om het doel te bereiken. De stap naar fraude met als doel financieel gewin, is dan ineens niet zo groot meer.

Met andere woorden; niets is zo belangrijk als weten wat er speelt bij uw werknemers!

Op maat gemaakt voor inzichtelijke resultaten

Maar hoe krijgt men als werkgever zicht op wat er (financieel) speelt? Het onderwerp financiën en de financiële situatie kan immers gevoelig zijn. Daarom is het belangrijk om een externe partij zoals Levent Bedrijfsrecherche in te schakelen voor dergelijke screeningen.

In onze toetsing controleren wij altijd de openbare registers zoals het ‘Insolventieregister’ en ‘Curatele- en bewindregister’. Maar wij raadplegen ook niet-openbare databases. Deze databases laten bijvoorbeeld zien of er (negatieve) betaalervaringen of incassoregistraties op naam van de kandidaat staan. Maar ook BKR- of hypotheekgegevens kunnen in een financieel onderzoek getoetst worden. De mogelijkheden hierin zijn dan ook zeer uitgebreid.

Het is echter van groot belang dat de financiële toets in verhouding staat tot de functie waarvoor iemand solliciteert. Screeningen zijn immers maatwerk en in de financiële toets is dit niet anders. Daarom kijken wij, in overleg met u als werkgever, naar de verantwoordelijkheden en risico’s die een functie met zich meebrengt. Op basis daarvan wordt bepaald welke middelen nodig zijn om de financiële situatie te toetsen.

Beoordeling van financiële moeilijkheden

Is er direct reden voor negatief advies als een kandidaat financiële moeilijkheden heeft? Nee, wij hechten veel waarde aan hoor-wederhoor. Dit betekent dat kandidaten de gelegenheid krijgen om hun situatie toe te lichten. We erkennen dat een nieuwe baan juist kan bijdragen aan het overwinnen van financiële moeilijkheden. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de beoogde functie en de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn. Het is immers niet verstandig om iemand met financiële moeilijkheden verantwoordelijkheid te geven over contant geld.

Bij onze beoordeling kijken we niet alleen naar de financiële moeilijkheden, maar ook naar de context van de situatie. Ongeacht het uiteindelijke advies biedt het resulterende rapport inzicht in de financiële situatie van de kandidaat. Op die manier bent u als werkgever op de hoogte van de relevante aspecten en kunt u duidelijke afspraken maken met de betreffende persoon.

Versterk uw fraudepreventie door inzicht in de (financiële) situatie

Het is duidelijk dat inzicht hebben in de financiële situatie van werknemers een cruciale rol speelt bij fraudepreventie. Door het screenen van het personeel, inclusief het onderzoeken van de financiële situatie, kunnen potentiële signalen van fraude eerder worden opgemerkt.

Het kan lastig zijn om dat inzicht te verkrijgen. Wij kunnen u daarbij helpen! Middels een met u afgestemde pre- of in-employment screening kijken wij onder andere naar de financiële situatie en welke risico’s er mogelijk zijn met betrekking tot de functie. Daarmee creëren wij voor u het zicht op de (financiële) situatie waarmee uw fraudepreventie in de organisatie sterker wordt!

 

 

Gerelateerde artikelen

Fraude in Nederland

Fraude in Nederland

Dinsdag 29 maart jl. is het onderzoeksrapport ‘Fraudevictimisatie in Nederland’ uitgekomen. Dit is het eerste uitgebreide onderzoek naar slachtoffers van fraude in Nederland. In deze blog bespreken wij de uitkomsten van dit onderzoek. Tevens geven wij een aantal tips om je beter te weren tegen fraude!

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin