Home » Blogs » Screenen » De schijnveiligheid van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een illustratie van een ijsberg met een klein gedeelte zichtbaar boven water en een veel groter deel verborgen onder water, symboliseert het concept dat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) schijnveiligheid biedt, omdat het niet alle relevante informatie laat zien

De schijnveiligheid van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

door | 28 feb, 2023 | Onderzoek, Screenen

“Maar ik heb een VOG, dan is het toch goed?” of “Wij vragen ook VOG’s aan dus ik kan mijn personeel vertrouwen.”. Uitspraken die té vaak voorbij komen.

Er heerst een algemeen beeld in onze samenleving dat de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dé oplossing is voor het aannemen van betrouwbaar en integer personeel. Maar de realiteit is dat het geen garantie biedt. Er zijn talloze voorbeelden waaruit blijkt dat zelfs personen met een VOG strafbare feiten begaan en dat er fraude wordt gepleegd door mensen die de VOG hebben gekregen. Zo schreven wij eerder in een blog dat er fraude geconstateerd is bij GGD-medewerkers die ‘gewoon’ de VOG hebben gekregen. Maar ook bij kinderdagverblijven, waar de VOG-aanvraag verplicht is, wordt er te veel vertrouwd op de VOG.

DE CIJFERS OP EEN RIJTJE

In 2022 waren er in totaal 1.536.089 aanvragen. Slechts 2728 daarvan zijn geweigerd, wat neerkomt op ongeveer 0,17%. Daarnaast worden er VOG’s afgegeven aan personen mét een strafblad. Dit was het geval bij 15% van alle aanvragen. De VOG zegt dus niks over het strafbare verleden van iemand.

MAAR DE VOG TOETST TOCH OP ALLE STRAFBARE FEITEN?

Wij horen vaak dat mensen denken dat Justis alle strafbare feiten bekijkt bij een aanvraag, maar dit is niet het geval. Justis toetst op basis van een specifiek profiel of er strafbare feiten op naam van de aanvrager staan die een belemmering vormen voor de functie. Heeft iemand geen strafblad, dan krijgt hij of zij altijd een VOG. Dit betekent niet dat de aanvrager geen strafbare feiten heeft gepleegd. Het kan ook zijn dat de aanvrager nog niet vervolgd is.

Organisaties zien vaak af van aangifte bij ongewenst of frauduleus gedrag van werknemers. Zonder aangifte, zal er ook geen vervolging door het OM plaatsvinden.

VAN SCHIJNVEILIG NAAR VEILIG

De VOG creëert dus een gevoel van schijnveiligheid. Het biedt namelijk geen garantie op betrouwbaar en integer personeel.

Werkgevers moeten daarom ook andere screeningsmethoden gebruiken. Denk aan het benaderen van referenten of een diploma controle. Levent Bedrijfsrecherche is gespecialiseerd in het uitvoeren van dit soort screeningen. Wij doen onafhankelijk onderzoek naar onder andere het curriculum vitae van iemand, uitingen op sociale media en een identiteitsverificatie. Op die manier proberen wij in ons achtergrond onderzoek een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de betrouwbaarheid en integriteit van de kandidaat.

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin