Home » Blogs » Security Awareness » (On)veiligheid binnen universiteiten; een blijvend probleem. Maar weet u hoe de veiligheid van uw medewerkers gewaarborgd kan worden?
eiligheid binnen universiteiten

(On)veiligheid binnen universiteiten; een blijvend probleem. Maar weet u hoe de veiligheid van uw medewerkers gewaarborgd kan worden?

door | 18 okt, 2021 | Screenen, Security Awareness

Wij schreven eerder al over het bericht dat de Technische Universiteit Eindhoven meer maatregelen gaat nemen om de sociale veiligheid op de universiteit te vergroten. Dit naar aanleiding van berichten van medewerkers dat zij zich niet veilig zouden voelen binnen de universiteit. Nu blijkt uit een rapport van onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen dat ook hier de aanpak van klachten over pesten, intimidatie en discriminatie ernstig tekortschiet. Wat is er precies aan de hand? En wat kan je doen om een veilige werkomgeving te creëren? Wij vertellen het u in deze blog!

Niet werkende klachtenprocedure

Wat opvalt in het onderzoek is dat alle daders de leidinggevende van het slachtoffer waren. Is een leidinggevende niet juist verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van zijn medewerkers? Uit het onderzoek komt verder naar voren dat zelfs bij het melden van ongewenst gedrag, de leidinggevenden de daders beschermden. Dus naast dat leidinggevenden zich zelf schuldig maken aan ongewenst gedrag, zijn zij ook de personen die het ongewenste gedrag van anderen goed praten. Deze vorm(en) van machtsmisbruik komen helaas vaker voor dan wordt gedacht. Wij bespraken eerder al hoe leidinggeven en integriteit onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De gebeurtenissen binnen de Rijksuniversiteit Groningen bevestigen dit gegeven nog maar eens..

Op basis van bovenstaande onderzoeksresultaten zijn de onderzoekers van mening dat de huidige klachtenprocedure binnen de Rijksuniversiteit Groningen niet werkt. Om een veilige omgeving te creëren en in de toekomst beter om te kunnen gaan met ongewenst gedrag, worden er nu een aantal maatregelen in het leven geroepen. Zo komt er een ombudsman en wil de universiteit medewerkers trainen om ongewenst gedrag in een vroeg stadium aan te kunnen pakken. Met daarnaast het voeren van gesprekken over pesten en discriminatie wil de universiteit het beleid aanscherpen.

Spijt komt te laat..

Mooi dat de universiteit maatregelen neemt om ongewenst gedrag in de toekomst te kunnen voorkomen. Maar helaas komen deze maatregelen voor de slachtoffers te laat; voor hen is het leed al geschied. Voor de slachtoffers binnen de Rijksuniversiteit Groningen geldt dat zij vaak de schuld kregen en vervolgens het zwijgen werd opgelegd. Tevens leidde het melden van ongewenst gedrag in sommige gevallen tot wraak van de dader. Niet verwonderlijk dat de onderzoekers stellen dat er slachtoffers zijn die trauma’s hebben opgelopen van deze gebeurtenissen.

Men moet ook niet vergeten wat de impact is van ongewenst gedrag voor de gehele organisatie. Bij de Rijksuniversiteit Groningen werden daders beschermd en slachtoffers gestraft. Grote kans dat hierdoor een onveilige werkomgeving en een angstcultuur is ontstaan. Met alle gevolgen van dien.. Met een angstcultuur voelen medewerkers zich niet gewaardeerd. Men heeft geen vertrouwen meer in elkaar en communiceert niet open. Hierdoor worden misstanden in de doofpot gestopt. In een cultuur die de veiligheid niet borgt, ligt aftakeling van het werkplezier van de medewerkers én de prestaties van de organisaties op de loer.

Creëer een gezonde bedrijfscultuur!

Juist de basis van een succesvolle organisatie is een gezonde bedrijfscultuur. Maar wat is een gezonde bedrijfscultuur precies? In een veilige werkomgeving met een gezonde bedrijfscultuur gaan medewerkers respectvol met elkaar om, is er geen sprake van ongewenst gedrag en voelt een ieder zich (psychologisch) veilig. Zo’n veilige werkomgeving begint bij het aannameproces van nieuwe medewerkers. Want, wie haalt u binnen?

Met het screenen van medewerkers krijgt u inzicht in de betrouwbaarheid en integriteit van deze personen. U creëert daarmee veiligheid op de werkvloer. Levent bedrijfsrecherche is marktleider op het gebied van het screenen van (nieuwe) medewerkers. Wij kunnen daarnaast ook helpen bij het creëren van gezonde bedrijfscultuur door middel van begeleiden, adviseren en trainen van medewerkers, teams en leidinggevenden. Wilt u meer informatie over wat Levent Bedrijfsrecherche voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin