Leer meer over de risico’s van nevenfuncties: potentieel belangenconflict en imagoschade. Ontdek hoe transparantie en screening van cruciaal belang zijn voor integriteit binnen een organisatie.

lees verder