Actualiteit: ondermijning

s

De sterk georganiseerde ondermijnende criminaliteit verdient in Nederland miljarden euro’s door bedrijfsmatig in te zetten op drugs, fraude en andere illegale activiteiten

Weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit

Wat is ondermijning?

Er zijn verschillende definities van en inzichten op het fenomeen van ondermijning. Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld (de criminelen) met elkaar verweven raken. Criminelen maken gebruik van legale voorzieningen voor hun criminele activiteiten. Zo richten ze voor deze activiteiten bijvoorbeeld bedrijven op, kopen ze panden en vragen ze vergunningen aan. Daarbij hebben ze medewerking nodig van de ‘bovenwereld’. Zo beïnvloeden zij onze samenleving waardoor de veiligheid en leefbaarheid op straat vermindert.

Voorbeelden van ondermijning zijn het bedreigen van ambtenaren voor het wel of niet afgeven van bepaalde vergunningen, het verhandelen van opsporingsrelevante informatie en het gebruiken van de bloementransport voor het smokkelen van drugs. In alle situaties worden ‘gewone’ burgers en organisaties gebruikt of misbruikt door criminelen.

Het fenomeen ‘ondermijning’ is niet gebonden aan een bepaalde sector of branche. Zoals in onze blogs al beschreven, zijn nieuwe sectoren die met ondermijning te maken krijgen de horeca en de sierteeltsector. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook boeren, het openbaar bestuur, de vastgoedsector, energiebedrijven en de transportsector aantrekkelijke doelwitten voor ondermijnende criminaliteit.

Bestrijding ondermijnende criminaliteit

Het steeds meedogenlozere geweld door de ondermijnende misdaad zet de stabiliteit van de rechtsstaat steeds meer onder druk. Daarom stelt het kabinet de komende jaren extra geld beschikbaar voor de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. In 2022 wordt 524 miljoen euro geïnvesteerd in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, waarvan 434 miljoen euro structureel.

De aanpak van ondermijning is allang geen exclusieve taak meer van alleen de politie en het Openbaar Ministerie. Ook als ondernemer is het belangrijk om stappen te zetten om uw organisatie en medewerkers weerbaar te maken. Een organisatie staat midden in de samenleving en kan een aantrekkelijk doelwit zijn voor ondermijnende criminaliteit. Tevens heeft ondermijning niet alleen negatieve effecten voor burgers en de overheid, maar ook organisaties en hun medewerkers worden geschaad als zij slachtoffer worden van ondermijning. Zo kan het bijvoorbeeld leiden tot reputatieschade, bedreiging, omkoping, oneerlijke concurrentie en een verminderd veiligheidsgevoel onder werknemers.

Weerbaar tegen ondermijning

Levent Bedrijfsrecherche kan u op verschillende manieren helpen om uw organisaties én medewerkers weerbaar te maken tegen ondermijning. Zo kunnen wij u met een op maat gemaakte screening voorzien van de nodige informatie over de integriteit van uw (toekomstige) medewerkers. Daarmee zou voorkomen kunnen worden dat u een medewerker met criminele intenties aanneemt. Tevens kunnen wij samen met u een Security Risk Management traject ingaan, waarin alle kwetsbaarheden van uw organisatie in kaart gebracht worden, geanalyseerd worden en vervolgens gezocht wordt naar passende maatregelen. Op deze manier wordt uw organisatie versterkt in de strijd tegen criminaliteit. Middels integriteitstrainingen creëren wij een bepaalde mate van bewustzijn bij uw medewerkers over o.a. integer handelen.

Maak uw organisatie weerbaar tegen criminaliteit

Wilt u meer weten over ondermijning, integriteit, bewustwording en weerbaarheid? We helpen u graag!