Gezonde bedrijfscultuur

s

1 op de 6 medewerkers wordt gepest

s

4 miljoen verzuimdagen kost werkgever jaarlijks 900 miljoen euro

s

60% van de ondernemers heeft te maken gehad met een arbeidsconflict

(H)erken ongewenst gedrag op de werkvloer!

Integriteit

De basis van een succesvolle organisatie is een gezonde bedrijfscultuur. Een werkomgeving waarin medewerkers respectvol met elkaar omgaan en waar zij zich (psychologisch) veilig voelen. Een gezonde bedrijfscultuur betekent ook dat medewerkers integer handelen en geen ongewenst gedrag vertonen. Maar wat betekent integer handelen precies?

Integriteit (of integer handelen) betekent dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent. Hierbij houd je rekening met je verantwoordelijkheden en de regels van jouw organisatie. Bij onduidelijkheid over, of het ontbreken van regels oordeel en handel je op een moreel verantwoorde wijze. Deze wordt bepaald door algemeen aanvaardbare sociale en ethische normen. Je neemt dus verantwoordelijkheid voor je eigen handelen. Daarnaast durf je anderen aan te spreken op (on)gewenst gedrag en ben je hier zelf ook op aanspreekbaar.

 Ongewenst gedrag

Voorbeelden van niet-integer handelen zijn fraude, corruptie, oneigenlijke beïnvloeding maar ook ongewenst gedrag richting collega’s. De Arbowet omschrijft verschillende soorten ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten. Helaas komt het echter nog vaak voor dat er wordt gepest en geïntimideerd op de werkvloer. Uit onderzoek van TNO blijkt namelijk dat één op de zes werknemers wel eens last heeft gehad van pesten op het werk.

Pesten, discriminatie of ander ongewenst gedrag heeft grote gevolgen voor de betrokken medewerkers en de organisatie zelf. Hoe een medeweker zich voelt op de werkvloer heeft namelijk invloed op zowel het functioneren als de gezondheid. Slechte werkomstandigheden leiden bijvoorbeeld tot werkstress, ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. Door PSA kan een medewerker klachten ontwikkelen zoals fysiek ongemak, angststoornissen, PTSS, burn-out of een depressie. Een gevolg hiervan is een verminderde motivatie en productiviteit. Op lange termijn kan de medewerker daardoor zelfs langdurig uitvallen en/of arbeidsongeschikt raken.

Werkgever

Een ongezonde bedrijfscultuur waar ongewenst gedrag voorkomt kost de werkgever veel geld. Onderzoek van TNO toont onder andere aan dat slachtoffers van ongewenst gedrag zeven extra verzuimdagen opnemen. Jaarlijks zijn werkgevers 900 miljoen euro kwijt aan loondoorbetaling. Juridische en andere kosten zijn hierin nog niet eens meegenomen. Door de impact van ongewenst gedrag functioneren medewerkers niet goed en vermindert de betrokkenheid die zij hebben met uw organisatie. Ongewenst gedrag heeft daarom een direct negatief effect op de prestaties van de organisatie.

Ongewenst gedrag tegengaan

Alle reden dus om ongewenst gedrag tegen te gaan en een gezonde bedrijfscultuur te creëren. Een organisatie met een prettige werksfeer verbetert namelijk de relatie tussen medewerkers. Een goede werksfeer draagt ook bij aan omzetverhoging. Dit heeft namelijk alles te maken met het vertrouwen tussen collega’s onderling. 

Werken aan een gezonde bedrijfscultuur is werken aan een veilige werkomgeving!

De effecten van een gezonde bedrijfscultuur

Maximale potentie

Een veilige werkplek zorgt er voor dat medewerkers betrokken zijn met de organisatie. Daardoor zetten zij zich in om het maximale uit zichzelf en elkaar te halen.

Werkplezier

Medewerkers gaan met plezier naar hun werk als de werksfeer prettig is. Er is onderling vertrouwen en een goed groepsgevoel tussen collega’s.

Omzet verhoging

Integer gedrag op de werkvloer draagt bij aan de groei en ontwikkeling van de organisatie. Medewerkers functioneren namelijk beter op een veilige werkplek.

Werk samen met Levent Bedrijfsrecherche aan een gezonde bedrijfscultuur

Niet-integer handelen en ongewenst gedrag door werknemers heeft dus een grote impact op uw organisatie. Daarom staat Levent Bedrijfsrecherche ook op dit soort momenten voor u klaar. In een op maat gemaakt programma creëren wij samen met u een nieuwe, verbeterde en bovenal gezonde bedrijfscultuur.

Levent Bedrijfsrecherche is gespecialiseerd in waarheidsvinding. Door in gesprek te gaan met alle betrokken verkrijgen wij snel inzicht in de voedingsbodem van het ongewenste gedrag; wie zijn er betrokken en wat maakt dit gedrag mogelijk? Tegelijkertijd brengen onze GZ Psycholoog / Neuropsycholoog en criminoloog de psychologische gevolgen van dit gedrag in kaart. Doordat wij deze twee vakgebieden combineren krijgt u een compleet beeld van uw bedrijfscultuur en weet u hoe het met de psychologische veiligheid binnen uw organisatie is gesteld.

Wilt u een plezierige werkomgeving waar uw medewerkers zich veilig voelen? Samen met de professionals van Levent Bedrijfsrecherche creëert u een veilige werkomgeving. Een werkplek waar een goede sfeer heerst en waar u samen met uw collega’s het maximale resultaat behaalt. De experts van Levent Bedrijfsrecherche begeleiden, adviseren en trainen de medewerkers, teams en leidinggevenden. We verbeteren de dialoog over (on)gewenst gedrag en creëren bewustwording. Zo ontstaat er een verandering richting een gezonde bedrijfscultuur.

Onderneem actie

Kortom, neem pesten en ander ongewenst gedrag serieus! Onderneem actie als uw onderbuikgevoel u verteld dat er iets niet goed zit. Dit gevoel is vaak juist. Durf het taboe te doorbreken. Onderneem actie en voorkom ongewenst gedrag. Maak als leidinggevende het onderwerp daarom bespreekbaar en laat het regelmatig terugkeren tijdens vergaderingen.

Zorg samen met ons voor balans tussen mens en organisatie en bouw aan duurzame inzetbaarheid!

Integriteit, de weg naar succes!

Een manager die (on)gewenst gedrag bespreekbaar durft te maken is een manager pur sang. En daarmee zeer waardevol voor de groei van uw organisatie.