Rechercheonderzoeken

s

37% van de fraude incidenten

worden veroorzaakt door interne medewerkers blijkt uit PWC’s Global Economic Crime and Fraud Survey.

s

5% van de jaarlijkse omzet gaat verloren

aan fraude incidenten volgens het Association of Certified Fraud Examiners. Hiervan gaat het in 86% van de zaken om diefstal en verduistering van goederen.

s

42% van de fraudeurs

leeft op te grote voet blijkt uit het wereldwijde onderzoek van Association of Certified Fraud Examiners.

Wanneer een rechercheonderzoek?

Iedere organisatie wil betrouwbaar en integer personeel. Helaas krijgt echter (bijna) iedere organisatie wel eens te maken met fraude door eigen personeel.

Bij interne fraude kunt u denken aan diefstal van geld of goederen, corruptie of oplichting door personeel. Er worden bijvoorbeeld valse urendeclaraties ingediend door werknemers of zij melden zich ziek zonder dat zij echt ziek zijn. Maar u kunt ook denken aan de manipulatie van informatie. Hier valt onder andere het delen van vertrouwelijke informatie met bijvoorbeeld concurrenten onder.

Een gevolg van fraude is bijna altijd financiële schade. Maar ook kunt uw bedrijfsimago schade op lopen vanwege dit soort incidenten.

Heeft er bij u een (fraude) incident plaatsgevonden, of heeft u sterke vermoedens van fraude binnen uw organisatie? Dan kunt u Levent Bedrijfsrecherche een fraudeonderzoek laten uitvoeren om details te achterhalen.

Er wordt vaak gekozen voor een feitenonderzoek wanneer er signalen zijn van integriteitsschendingen of wanneer er onregelmatigheden plaatsvinden binnen de organisatie.

Ook kunnen wij een achtergrondonderzoek voor u uitvoeren voor potentiële medewerkers of klanten. Dit onderzoek noemen wij een achtergrondonderzoek. Een achtergrondonderzoek is te vergelijken met een pre-employment screening, maar dan zeer uitgebreid.

Wat houdt een rechercheonderzoek in?

Wanneer u besluit ons in te schakelen voor een rechercheonderzoek, zullen wij als eerste een gesprek met u aangaan. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we het incident dat zich heeft voorgedaan en onderzocht moet worden. Wij maken een beoordeling of u een gerechtvaardigd belang heeft om een onderzoek in te stellen. Als dit zo is zullen we de vervolgstappen bespreken die ondernomen moeten worden om alle informatie boven water te halen. Tevens adviseren wij u over de stappen die vanuit u noodzakelijk zijn.

Wij zullen altijd twee experts inschakelen (het ‘vier ogen’ principe) om naar uw zaak te kijken om de informatie zo goed mogelijk te valideren en te verifiëren.

Tijdens een rechercheonderzoek horen we de getuigen en betrokkenen, analyseren documenten en verwerken alle relevante data. Daarnaast doen wij ook uitgebreid Open-source intelligence (OSINT) onderzoek. We ondersteunen u tijdens het gehele proces en ook op juridisch vlak kunnen wij u adviseren.

Aan het einde van het onderzoek stellen wij een onderzoeksrapport op met daarin alle gevonden informatie en onze conclusies. Het rapport zullen wij uiteraard uitvoerig met u bespreken. Vervolgens kunt u het onderzoeksrapport gebruiken om juridische stappen te ondernemen, zowel civiel- als strafrechtelijk.

Nazorg & opvolging

Integriteit heeft ook te maken met het gedrag van iemand; hoe is bijvoorbeeld het contact met collega’s? Helaas komt het nog steeds voor dat er wordt gepest en geïntimideerd op de werkvloer. Dit heeft grote impact op uw medewerkers, de sfeer binnen de organisatie en uiteindelijk ook de prestaties op de werkvloer.

Levent Bedrijfsrecherche staat op dit soort momenten voor u klaar. Samen met onze GZ Psycholoog / Neuropsycholoog gaan onze rechercheurs in gesprek met alle betrokken partijen. We stellen een feitelijk onderzoeksrapport op en koppelen dit met het psychologische aspect. Zo achterhalen wij niet alleen de feitelijke gebeurtenissen, maar brengen wij ook voor u in kaart wat de psychische gevolgen hiervan zijn voor de betrokkenen. Samen met u kunnen we deze psychische gevolgen in een speciaal nazorg traject aanpakken en zorgen we dat er weer een gezond werkklimaat ontstaat.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over (on)gewenst gedrag en het creëren van een gezonde bedrijfscultuur.

Waarom Levent Bedrijfsrecherche?

Het team van Levent Bedrijfsrecherche heeft jarenlange ervaring op het gebied van rechercheonderzoeken. Zo werken de onderzoekers al jaren als particulier rechercheurs en hebben ze daarvoor veel ervaring opgedaan bij de politie. Door die jarenlange ervaring heeft Levent Bedrijfsrecherche een groot netwerk opgebouwd welke ingezet wordt als het onderzoek dit vereist.

Levent Bedrijfsrecherche onderscheidt zich van andere particuliere onderzoeksbureau doordat we gespecialiseerd zijn op verschillende gebieden van rechercheonderzoek. We voeren fraudeonderzoeken uit, maar ook feiten- en achtergrondonderzoeken en kunnen u dus op verschillende vlakken van dienst zijn!

Uiteraard begrijpen wij dat het een gevoelige kwestie betreft wanneer u een rechercheonderzoek bij ons aanvraagt. Wij zullen er dan ook alles aan doen om integer en zo subtiel mogelijk met de situatie om te gaan.

Voor ons is het daarom ook belangrijk dat wij openheid van zaken geven over de activiteiten die wij uitvoeren. Wij zullen dan ook zorgen dat wij u betrekken bij het onderzoek en tijdig voorzien van de gevonden informatie.

Naast het uitvoeren van het rechercheonderzoek ondersteunen wij u ook graag bij het ‘En hoe nu verder?’ vraagstuk. Door middel van onze multidisciplinaire werkzaamheden op het gebied van Employment screeningen en Security Risk Management kunnen wij u helpen voorkomen dat u in de toekomstig weer te maken krijgt met fraude incidenten.

Alert!

Heeft er binnen uw organisatie een incident plaatsgevonden en wilt u hier onderzoek naar doen of advies over?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande knop. Wij helpen u graag!