Home » Blog’s » Onderzoek » De evoluerende wereld en zijn voedselindustrie: welke dreigingen kennen wij nou echt?

De evoluerende wereld en zijn voedselindustrie: welke dreigingen kennen wij nou echt?

door | 11 sep, 2020 | Onderzoek, Recherche, Security Awareness, Security Risk Management

Geschreven door: Zita Aling

Gevaren door de voedselindustrie, je kan het zo gek niet bedenken. Van het Coronavirus tot het vinden van cocaïne in voedselproducten voor drugshandel: de voedselindustrie wordt steeds kwetsbaarder. Doordat de ketens langer, mondialer en complexer worden, neemt vooral het risico op criminele activiteiten in de voedselsector toe. De internationale verwevenheid en openstelling van grenzen tussen landen geven georganiseerde criminele groeperingen, met economische belangen, vrij spel in wirwar van handelsnetwerken.

De overheid en bedrijven hebben weinig urgentie om methoden en werkwijzen te ontwikkelen waarmee logistieke risico’s in de voedselindustrie kunnen worden vermeden. Dit komt door onvoldoende capaciteit en deskundigheid bij onder andere toezicht, opsporing en risicobeoordeling, alsmede de onzekerheid over de vraag of de opkomende risico’s zich daadwerkelijk zullen voordoen en wat de economische gevolgen zijn van eventueel handelen. Uiteindelijk zorgen de recente incidenten en ontwikkelingen ervoor dat bedrijven in de voedselindustrie onherroepelijke imagoschade met economische tegenslagen ondervinden.

Er is een omslag nodig naar meer traceerbaarheid en transparantie in de logistieke sector in de voedselketens waarin bedrijven hun vermogen vergroten om illegale praktijken in de keten te detecteren en te bestrijden. Het is hierbij noodzakelijk om te weten over welke criminele gevaren het precies gaat en wat er wordt verstaan onder risico’s in de logistieke sector onder bedrijven in de voedselindustrie.

Levent Bedrijfsrecherche is samen met een studente van de master ‘Global Criminology’ van de Universiteit van Utrecht een onderzoek gestart om dit fenomeen bestuderen. Belangrijke stakeholders in het veld worden gehoord en uiteindelijk kunnen indicatoren van risico’s worden gerepresenteerd die een duidelijk beeld geven van wat er nou misgaat in de logistieke sector in de voedselindustrie. Er wordt vanuit een kritisch criminologisch oogpunt geanalyseerd. Het onderzoek zal uiteindelijk ervoor zorgen dat bedrijven bewuster om kunnen gaan met de risico’s en deze risico’s kunnen worden verminderd. Wat resulteert in een toename van voedselintegriteit en voedselveiligheid.

 

Wilt u meer weten over het onderzoek, voedselcriminialiteit in het algemeen of herkent u zich in het geschetste beeld? Neem dan contact op met Zita Aling via 088 987 60 00.

Gerelateerde artikelen

Pesten op de werkvloer; een ‘ver-van-mijn-bed-show’?

Pesten op de werkvloer; een ‘ver-van-mijn-bed-show’?

Ongewenst gedrag op de werkvloer, komt dat nou echt voor in de praktijk? Voor zowel organisaties als de buitenwereld blijft ongewenst gedrag, zoals pesten, verborgen. Ruim een kwart van de Nederlanders geeft echter aan wel eens gepest te zijn door een collega of een leidinggevende. Wat betekent dit precies voor u en/of uw organisatie en wat kunt u er tegen doen?

Lees meer
Thuiswerken. Het nieuwe normaal

Thuiswerken. Het nieuwe normaal

Thuiswerken is inmiddels al bijna een jaar de norm. Dit heeft zo zijn voordelen, maar er zit ook een keerzijde aan. Met welke risico’s moet u rekening houden in deze tijden? U leest het in onze blog!

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin