Home » Blog’s » Screenen » Hoe veilig is een kinderopvang wanneer men vertrouwt op alleen de VOG?

Hoe veilig is een kinderopvang wanneer men vertrouwt op alleen de VOG?

door | 11 sep, 2020 | Nieuwsberichten, Screenen

Een kinderopvang zoals een kinderdagverblijf, gastouderopvang, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang (BSO) dient een veilige haven te zijn voor kinderen en medewerkers. Helaas blijkt dit niet altijd het geval. Wellicht dat de zaak van Robert M. u nog bekend is: Robert M. is op 26 april 2013 veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging voor het misbruiken van tenminste 83 jonge kinderen. Robert M. was werkzaam als oppas en binnen kinderdagverblijven. Ook een artikel over een invaldocent op een basisschool in Weesp haalde de afgelopen weken de krant. Deze verdachte zit sinds december 2019 vast op verdenking van ontucht met verschillende minderjarigen.

 

Gelukkig worden kinderopvang centra zich steeds meer bewust van de kwetsbaarheden die zij lopen als organisatie.

Wettelijk gezien is er de afgelopen jaren een aantal maatregelen van kracht geworden om deze kwetsbare doelgroep beter te beschermen. Zo is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) ontwikkeld. Hierdoor worden kinderopvang centra verplicht om het vierogenprincipe te hanteren. Dit houdt in dat de beroepskracht, of de beroepskracht in opleiding tijdens de werkzaamheden ten alle tijden gezien of gehoord moet worden door een andere volwassene. Dit is een goede maar werkt helaas reactief.

(Bron: https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Wet-kinderopvang-en-kwaliteitseisen-peuterspeelzalen)

Tevens moeten medewerkers in de kinderopvang sinds 1 maart 2018 verplicht geregistreerd staan in het Personenregister kinderopvang (PRK). Voor deze inschrijving is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid vereist. De VOG is een bewijs dat gedrag uit het verleden geen risico vormt voor de beoogde functie. Bij het aanvragen van een VOG dient u aan te geven welke risico aspecten er aan de beoogde functie hangen zoals werken met kinderen of verantwoordelijk zijn voor geldstromen. Binnen deze risico aspecten wordt vervolgens gekeken of de kandidaat binnen een bepaalde periode strafbare feiten heeft gepleegd. Deze zoekscopes zijn wettelijk vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De VOG is echt niet waterdicht. Ook Robert M. had immers een VOG. Wist u bijvoorbeeld dat er binnen het VOG-onderzoek niet standaard wordt gecontroleerd op zaken zoals fraude en strafbare gedragingen in het verkeer? Ook zaken die nog niet strafrechtelijk aan het licht zijn gekomen worden niet gesignaleerd binnen een VOG-onderzoek.

Helaas blijkt uit onderzoek dat veel kinderopvangen te blind vertrouwen op de VOG, met alle gevolgen van dien: alleen al tussen 2017 en 2018 zijn er in totaal 264 meldingen binnengekomen van seksueel misbruik en mishandeling binnen kinderopvang centra.

(Bron: https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/publicaties/2019/04/26/factsheet-meldingen-vertrouwensinspecteurs-vanuit-kinderopvang-over-de-jaren-2016-2018/Factsheet+meldingen+vertrouwensinspecteurs+2016-2018.pdf)

Levent Bedrijfsrecherche kan u helpen om een duidelijk beeld te krijgen van de integriteit van uw (potentiële) medewerkers zodat u niet voor akelige verassingen komt te staan. Daarom ons dringend advies: Screen uw personeel!!!

Gerelateerde artikelen

Milieucriminaliteit: geld verdienen ten koste van het milieu

Milieucriminaliteit: geld verdienen ten koste van het milieu

Op 4 april meldde NU.nl dat er volgens nieuwe cijfers van de politie vorig jaar 208 dumpingen van chemisch drugsafval zouden zijn aangetroffen. Dit is een stijging van veertien procent toen opzichte van 2020! De meeste dumpingen waren in Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland. Hier worden vooral vaten en jerrycans vol chemicaliën in de natuur gedumpt. Deze dumpingen zijn een voorbeeld van milieucriminaliteit. Maar milieucriminaliteit is een erg breed begrip….

lees verder
Interne fraude ontmanteld

Interne fraude ontmanteld

Waarom plegen medewerkers fraude? Welke motivaties en drijfveren spelen hierbij een rol? Een belangrijke theorie binnen de criminologie op dit gebied is de Routine Activiteiten Theorie.

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin