Home » Blogs » Screenen » De risico’s van nevenfuncties
dobbelstenen die samen fulltime of parttime spellen

De risico’s van nevenfuncties

door | 23 nov, 2020 | Screenen, Security Awareness

Geschreven door Gerwin Methorst

Zembla

Op 12 november besteedde Zembla een uitzending aan de nevenfuncties van Tweede Kamerleden. Uit onderzoek van Zembla bleek dat ruim 21 van de 150 Tweede Kamerleden een nevenfunctie verzuimd hadden te vermelden in het daarvoor bestemde register. Dit ondanks de wettelijke verplichting die voor hen geldt. Kamerleden dienen volgens artikel 5 van de Wet Schadeloosstelling leden Tweede Kamer hun nevenfuncties en de inkomsten uit die nevenfuncties openbaar te maken.

Niet alleen Kamerleden houden nevenfuncties wel eens achterwege. Zo publiceerde de Volkskrant op 16 september 2019 dat ook rechters en raadsheren onvermelde nevenfuncties uitvoerden. Juist met de voorbeeldfunctie die men in dergelijke prominentie positie vertolkt naar de buitenwereld, is het belangrijk om open en transparant te zijn over de activiteiten buiten die rol om. Het geeft een verkeerd signaal af naar hoe eenieder om dient te gaan met nevenfuncties. Ook als men geen prominente posities heeft, is het van groot belang om open en transparant te zijn over nevenfuncties. Dit belang wordt helaas nog wel eens onderschat.

Een goede reden voor ons om via deze blog meer aandacht te schenken aan de risico’s van nevenfuncties en op welke wijze u hier het beste mee kunt omgaan.

Nevenfuncties en haar risico’s

Nevenfuncties zijn te omschrijven als alle werkzaamheden die u als werknemer naast uw hoofdberoep uitoefent. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een bestuurdersfuncties in verenigingen en stichtingen of een lidmaatschap van een Raad van Commissarissen. Maar ook het assisteren bij bijvoorbeeld de financiële administratie van uw partner in zijn of haar onderneming kan al als nevenfunctie bestempeld worden. Het uitvoeren van nevenfuncties brengt risico’s met zich mee. Er bestaat namelijk een mogelijkheid dat de belangen die voortkomen uit de nevenfunctie conflicteren met de belangen van het hoofdberoep. Zembla geeft in haar item een goed voorbeeld waarbij sprake kan zijn van conflicterende belangen. Von Martels, woordvoerder toerisme in de Tweede Kamer, diende moties in om toerisme meer over de regio’s te spreiden. Buitenlandse toeristen zouden volgens Von Martels niet alleen Amsterdam moeten bezoeken maar ook Limburg en Overijssel. Tegelijkertijd promoot Von Martels ook een Bed & Breakfast in de provincie Overijssel.

Een ander mogelijk risico is dat de nevenfunctie dermate veel van uw tijd en aandacht vraagt waardoor u (on)bewust uw hoofdberoep verwaarloosd. Beide scenario’s zijn voor zowel u als uw werkgever niet wenselijk. Is het per definitie dan onwenselijk om nevenfuncties te vervullen? Absoluut niet! Het vraagt alleen om zorgvuldigheid in de wijze waarop u met nevenfuncties omgaat. Daarbij het is belangrijk dat deze nevenfuncties kenbaar maakt bij uw werkgever.

Openheid, transparantie en eerlijkheid

Wat wij u willen meegeven is dat u open, transparant en eerlijk dient te zijn over de nevenfunctie(s) die u vervult, óf wilt gaan vervullen, richting uw (toekomstige) werkgever. Dit biedt de mogelijkheid om samen met uw werkgever af te stemmen welke tijdsbesteding u bijvoorbeeld voor de nevenfunctie(s) nodig heeft binnen uw werktijd. Daarmee kunt u uzelf en het bedrijf beschermen tegen verwaarlozing van het hoofdberoep. Daarnaast is het belangrijk om samen met uw werkgever te kijken naar mogelijke conflicterende belangen. Sta zelf eens stil bij de dagelijkse gang van zaken. Stel uzelf de vragen: oefenen de belangen van de nevenfunctie(s) invloed uit op de belangen van het hoofdberoep? Komt de integriteit van deze belangen daardoor (mogelijk) in het geding? Kunt u daar zelf geen antwoord op geven, leg de situatie dan voor aan uw werkgever. Als openheid, transparantie en eerlijkheid ontbreekt, dan schaadt dat uw integriteit en het vertrouwen die de werkgever in u heeft. Terwijl juist de integriteit een fundering is voor goed werknemerschap en succes in de organisatie.

Vermelden op het cv

Meermaals zien wij in screeningen cv’s voorbij komen waar bijvoorbeeld een eigen onderneming of een bestuurdersfunctie bij een vereniging niet vermeld wordt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het voorzitterschap bij de plaatselijke voetbalclub of uw bijverdienste als zzp’er met uw klusbedrijf.

Na het lezen van deze blog kan het geen kwaad om uw cv nog eens te bekijken en ontbrekende nevenfuncties daar aan toe te voegen. Maak een kopje ‘nevenactiviteiten’, vermeld uw rol in die activiteit(en) en geef een korte toelichting op de werkzaamheden die u uitvoert. Vergeet niet om ook de startdatum daarbij te vermelden en indien van toepassing, ook de einddatum.

Gerelateerde artikelen

Medewerkers GGD verkopen persoonsgegevens

Medewerkers GGD verkopen persoonsgegevens

Deze week werd bekend dat medewerkers van de GGD persoonsgegevens te koop aanboden via Telegram. Ondanks dat een VOG verplicht is voor medewerkers kreeg de GGD dus te maken met ongewenst gedrag. Biedt een VOG wel voldoende ‘zekerheid’ omtrent een nieuwe medewerker?

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin