Home » Blogs » Fraude » Kijken met een criminologische blik: hoe een hogere meldingsbereidheid bijdraagt aan een betrouwbaarder beeld van criminaliteit binnen het bedrijfsleven.
Topje van de ijsberg

Kijken met een criminologische blik: hoe een hogere meldingsbereidheid bijdraagt aan een betrouwbaarder beeld van criminaliteit binnen het bedrijfsleven.

door | 3 dec, 2021 | Fraude, Security Awareness

Bij het ontdekken van cijfers over criminaliteit is men afhankelijk van de zogenaamde politiecijfers. Politiecijfers zijn de door de politie geregistreerde gegevens over overtredingen. Om te achterhalen welke en hoeveel overtredingen er daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, kan er onderscheid gemaakt worden tussen haal- en brengwerk. Onder haalwerk worden alle overtredingen die de politie zelf constateert verstaan. Het brengwerk zijn alle aangiftes van particulieren of bedrijven. Het verzamelen van betrouwbare informatie over overtredingen lijkt simpel maar is dat het ook?

Helaas niet… Zowel haalwerk als brengwerk brengen beperkingen met zich mee. Zo ben je bij het haalwerk sterk afhankelijk van welke controles de politie waar uitvoert. Ligt de prioriteit bij bijvoorbeeld het opsporen van cybercriminaliteit, dan is er een grote kans dat het aantal cijfers over incidenten met betrekking tot cybercriminaliteit toe zal nemen.  Als we kijken naar het brengwerk, dan loop je tegen de (beperkte) meldingsbereidheid aan. Mensen melden lang niet alles bij de politie. Hierdoor bestaat er een grote kans dat veel overtredingen verborgen blijven, met als gevolg dat de huidige cijfers over criminaliteit een onbetrouwbaar beeld geven.

In deze blog willen wij u graag informeren over het belang van een hoge meldingsbereidheid binnen uw organisatie!

Redenen om overtredingen binnen de organisatie niet te melden

Om melding te kunnen doen van ongewenst gedrag bij de autoriteiten, moet dit gedrag door de organisatie zelf wel gezien worden. We hebben dus allereerst te maken met de meldingsbereidheid van de eigen medewerkers. Medewerkers die slachtoffer worden van ongewenst gedrag van collega’s, zien vaak af van het doen van een melding vanwege angst of schaamte. Zeker wanneer er sprake is van seksueel ongewenst gedrag of pesten. Ook kan angst voor verergering of herhaling een belangrijke factor zijn om de overtreding(en) te verzwijgen.

Naast meldingsbereidheid van medewerkers, hebben we ook te maken met de meldingsbereidheid van bedrijven zelf. Wanneer er overtredingen binnen het bedrijf hebben plaatsgevonden, willen bedrijven hun goede naam niet op het spel zetten. Vanwege het risico op negatieve publiciteit wordt daardoor vaak geen aangifte gedaan. Tevens speelt de gedachte dat de politie niks met de melding doet een rol. Het niet melden van incidenten door het bedrijf heeft ook weer een negatief effect op de meldingsbereidheid van de medewerkers. Met als gevolg dat bedrijven incidenten sneller intern afhandelen en deze dus niet bekend zijn bij de politie.

The dark figure of crime

Vanwege het veelal intern afhandelen van overtredingen blijft informatie hierover verborgen voor de buitenwereld. Binnen de criminologie wordt dit ook wel aangeduid met het begrip ‘the dark figure of crime’. Het gaat hierbij om de hoeveelheid niet gerapporteerde en dus niet ontdekte misdaad. De kloof tussen gerapporteerde en niet  gerapporteerde overtredingen doet twijfels rijzen over de betrouwbaarheid van officiële statistieken.

Zonder concrete en betrouwbare cijfers over het werkelijke aantal criminele handelingen binnen bedrijven, wordt het probleem onderbelicht. Elke organisatie is – in bepaalde mate – een afspiegeling van de maatschappij. Wat er in de samenleving kan gebeuren, kan ook plaatsvinden in een organisatie. Veel bedrijven zullen echter zeggen “maar dat soort zaken spelen niet bij mij op de werkvloer”. Als bedrijven hun kop in het zand (blijven) steken en te weinig aandacht geven aan the dark figure of crime dan wordt het zicht op de gebeurtenissen binnen de organisatie minder en minder. Op deze manier wordt de ijsberg zelf steeds groter en het topje van de ijsberg juist steeds kleiner.

Wat kunnen we doen?

Om de meldingsbereidheid van de eigen medewerkers te vergroten kan je als organisatie verschillende maatregelen nemen. Zorg er allereerst voor dat medewerkers de mogelijkheid hebben om overtredingen te melden en ook weten waar ze deze meldingen kunnen doen. Geef medewerkers daarbij de mogelijkheid om anoniem hun melding te doen; zo verlaag je de drempel. Creëer daarnaast een open, veilige cultuur waarin je als medewerker gemakkelijk en op een prettige manier in gesprek kan gaan met de leidinggevende. Communiceer tot slot naar medewerkers toe dat het wenselijk is om ongewenst gedrag en overtredingen te melden, omdat dit bijdraagt aan een veilige omgeving voor iedereen.

Wanneer je als organisatie zicht heb op wat er zich allemaal op de werkvloer afspeelt is het vervolgens goed om overtredingen ook te melden bij de autoriteiten. Want alleen bij een officiële aangifte of melding, wordt het geregistreerd en krijgen we een betrouwbaar beeld van het werkelijke aantal ongewenste gedragingen en overtredingen binnen organisaties. Alleen als we zicht hebben op de werkelijke grootte van de totale ‘incidenten ijsberg’ kunnen we werken aan een oplossing om deze ijsberg te laten smelten!

Gerelateerde artikelen

Veilige zorg in het geding door vervalste diploma’s

Veilige zorg in het geding door vervalste diploma’s

De krapte op de arbeidsmarkt stelt zorginstellingen voor grote dilemma’s. Het krijgen van geschoold en kundig personeel is lastig, maar de zorgtaak gaat door. En dus staan zorginstellingen voor de keuze: ga je voor zoveel mogelijk handjes om de zorg te kunnen verlenen of zoek je verder naar geschoold personeel om kwalitatieve en veilige zorg te waarborgen? Deze dilemma’s worden door fraudeurs als kans aangepakt. In 2022 kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) twee keer zoveel meldingen als eerdere jaren van vervalste diploma’s en certificaten. En ook de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt vervalst.

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin