Home » Blogs » Nieuwsberichten » We worden regelmatig geconfronteerd met een onveilige werkomgeving, wat kan u ertegen doen?
Recht op een veilige omgeving

We worden regelmatig geconfronteerd met een onveilige werkomgeving, wat kan u ertegen doen?

door | 20 jul, 2021 | Nieuwsberichten, Security Awareness, Security Risk Management

De grondbeginselen en een veilige werkomgeving zijn in gevaar volgens het partijbestuur van Bij1. Ze hebben de nummer twee van de kandidatenlijst, Quinsy Gario geschorst vanwege een vertrouwensbreuk. Bij stoffenfabrikant Vlisco is de voltallige ondernemingsraad (OR) afgetreden vanwege de heersende angstcultuur. De OR zou onder druk zijn gezet, bedreigd en geïntimideerd door de directie.

Zomaar twee incidenten die gister (19 juli 2021) in het nieuws waren en die een onveilige werkomgeving beschrijven. Bij beide incidenten moet het onderzoek en/of hoor en wederhoor nog plaatsvinden. Wij gaan in deze blog daarom niet in op de specifieke gevallen. Wel bespreken we graag het belang van een goede bedrijfscultuur en (daarmee) een veilige werkomgeving. Binnen ons werk zien wij namelijk regelmatig organisaties die problemen ervaren met hun bedrijfscultuur en de omgangsvormen. De problemen zijn groot: van discriminatie tot seksuele intimidatie en van fysiek geweld tot buitensluiting.

Een veilige wekomgeving essentieel

Een veilige werkomgeving. Als we op straat een rondvraag zouden doen, zou iedereen zeggen dat het hebben van een veilige werkomgeving belangrijk is. Misschien zelfs wel essentieel om je werk goed te kunnen doen. Hoe komt het dan dat we regelmatig worden geconfronteerd met berichten over pestgedrag, angstculturen en fraude binnen organisaties?

Uiteraard speelt onze natuurlijke overlevingsdrang een rol. Ook het feit dat we al sinds de evolutie graag bij een groep willen horen. Deze factoren zijn echter niet in één blog te vatten en kunt u als organisatie morgen niet oplossen. In deze blog focussen we ons daarom op de organisatorische factoren die kunnen bijdragen aan een onveilige werkomgeving. Factoren waar uw organisatie wel direct invloed op heeft.

Normen en waarden, regels en procedures

Stap één van het creëren van een veilige werkomgeving is het hebben van regels. Zorg dat u als organisatie duidelijk hebt wat de gewenste normen en waarden zijn binnen de organisatie. Niet alleen de directie moet deze kennen. Alle medewerkers moeten weten wat de omgangsvormen zijn en binnen welke kaders zij kunnen handelen. Bespreek daarnaast ook wat de geldende regels en procedures zijn die ervoor zorg dragen dat de normen en waarden worden nageleefd.

Bepreek dus wat u van uw medewerkers verwacht en wat zij van u kunnen verwachten en blijf hierover in gesprek.

Zet de bedrijfscultuur hoog op de agenda

Om een gezonde bedrijfscultuur te creëren is het belangrijk dat de organisatie actief bezig blijft met de bedrijfscultuur. Vraag regelmatig aan medewerkers hoe zij deze ervaren. Plan sessies in om de normen en (kern)waarden van de organisatie met elkaar te bespreken. Betrek alle medewerkers in deze sessies. Op deze manier wordt de bedrijfscultuur niet ‘iets wat we ooit op papier is gezet’ maar wordt het gedachtegoed breed uitgedragen. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook richting klanten, leveranciers en het netwerk zullen uw medewerkers het gedachtegoed delen. Zet tijdens MT vergaderingen het punt bedrijfscultuur/veilige werkomgeving op de agenda. Bespreek met elkaar hoe hier de komende periode aandacht aan kan worden gegeven.

Aanspreekcultuur

Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Vaak zien we dat men ongewenst gedrag van collega’s niet durft te bespreken. Ze voelen zich ongemakkelijk, het is niet ‘hun pakkie an’, of zijn bang voor de reactie.

Voor een aanspreekcultuur is het van belang dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor wat er binnen de organisatie gebeurt. Als een medewerker dagelijks vijf pennen mee naar huis neemt is dat weldegelijk het ‘pakkie an’ van de collega’s. Niet alleen de directie zou deze verantwoordelijkheid moeten dragen.

Weet wie je in dienst hebt

Een veilige werkomgeving begint dus bij een duidelijke visie van wat wel en niet getolereerd wordt. Een veilige werkomgeving begint ook bij het aannameproces van nieuwe medewerkers; het screenen van uw personeel. Zorg dat u weet wie u aanneemt. Medewerkers hebben namelijk invloed op de bedrijfscultuur. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Door uw personeel vooraf te screenen krijgt u een beeld van de betrouwbaarheid en integriteit van de nieuwe medewerkers. Zo kunt u een goede inschatting maken of de persoon bij uw organisatie past.

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin