Home » Blogs » Screenen » De onschatbare waarde van een volledig en juist curriculum vitae (CV)
Een afbeelding van een man die een CV nauwkeurig controleert met een pen in zijn hand, illustrerend het proces van het controleren op volledigheid van een CV

De onschatbare waarde van een volledig en juist curriculum vitae (CV)

door | 8 jun, 2023 | Onderzoek, Screenen

In recente blogs namen we u mee in ons screenproces. U las over identiteitscontrole, opleidingsverificaties, financiële situatie, het benaderen van referenten en open bronnen onderzoek. Een cruciaal onderdeel in dat proces is het controleren van het curriculum vitae (cv). Deze controle linkt sterk aan de andere onderdelen van het screenproces. Maar waarom is een volledig en juist cv zo essentieel? En hoe controleren we de volledigheid en juistheid van een cv?

Het cv vormt de sleutel tot vertrouwen

Tijdens de werving van personeel vragen we sollicitanten hun cv in te dienen. Het cv vormt de basis van de sollicitatie en geeft een eerste indruk van de kandidaat. We gebruiken het cv om te bepalen of een kandidaat bij de functie en organisatie past. Het cv is dus essentieel voor het opbouwen van vertrouwen. Het woord ‘curriculum vitae’ betekent immers ‘levensloop’, wat impliceert dat het cv een correct en compleet beeld zou moeten geven van de achtergrond van de sollicitant. Het belang van een volledig en juist cv wordt duidelijk wanneer we bedenken dat zelfs een klein leugen op het cv de integriteit van de kandidaat in twijfel kan trekken. Want als een potentiële werknemer een leugen plaatst op het cv, waar zou die persoon dan nog meer toe in staat zijn?

Misleiding, opsmuk of gelogen?

Sollicitanten kunnen proberen u te misleiden met hun cv. Dit varieert van niet-behaalde diploma’s tot het invullen van hiaten in de werkervaring met alleen jaartallen. Het is lastig te bepalen wanneer we iets als een leugen beschouwen en wanneer het gaat om het oppoetsen van informatie. Dit resulteert in een grijs gebied. Wat voor de één bewust weglaten van informatie lijkt, kan door een ander als geen echte leugen worden gezien. Eerlijkheid blijkt dus subjectief te zijn.

Natuurlijk kunnen we stellen dat er sprake is van een leugen wanneer een sollicitant vermeldt dat hij een diploma heeft behaald terwijl dit niet waar blijkt te zijn. Het wordt echter interessanter wanneer de kandidaat geen enkele indicatie geeft of er al dan niet een diploma is behaald. Hoewel er dan geen directe leugen op het cv staat, wordt wel de indruk gewekt dat de opleiding succesvol is afgerond. Daarom is het altijd aan te raden om de informatie op het cv te verifiëren!

Controleren door hoor en wederhoor

We vinden het belangrijk om hoor en wederhoor toe te passen bij het controleren van een cv. Naast feitelijke onjuistheden kan het voorkomen dat iemand een onderbreking heeft in zijn opleidings- of werkgeschiedenis. Een veelvoorkomend misverstand is dat een onderbreking vaak als negatief wordt beschouwd. Maar het tonen van deze onderbreking toont juist een mate van openheid en transparantie bij een persoon. Daar komt bij dat men een zeer plausibele verklaring kan hebben voor zichtbare onderbrekingen, die geen reden vormen om negatief advies te geven in het screeningproces. Het verbergen van onderbrekingen daarentegen zal juist zorgen voor wantrouwen.

Daarom nemen wij altijd contact op met kandidaten wanneer er sprake is geweest van een onderbreking, om te onderzoeken wat zij in die periode hebben gedaan en proberen wij deze activiteiten te verifiëren.

De kracht van triangulatie bij Levent Bedrijfsrecherche

Het verifiëren en controleren van de informatie op de cv’s van onze kandidaten is essentieel in onze screenings. Zoals u in eerdere blogs kon lezen, omvat ons screeningproces diverse onderdelen. De resultaten van deze onderdelen zijn input voor het controleren en verifiëren van het cv. De toepassing van triangulatie in onze screeningsprocedures vormt Levent Bedrijfsrecherche’s kracht. Met andere woorden, we identificeren inconsistenties en afwijkingen door meerdere onderzoeksmethoden te gebruiken. Dit versterkt uiteindelijk de validiteit en betrouwbaarheid van onze screenings.

Zicht op de volledigheid en juistheid met de hulp van Levent Bedrijfsrecherche

AL met al blijkt een volledig en correct cv van onschatbare waarde bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Het biedt inzicht in de integriteit en betrouwbaarheid van nieuwe medewerkers. Bij Levent Bedrijfsrecherche begrijpen we het belang van een nauwkeurig cv. Daarom verifiëren we de daarop vermelde informatie en streven we ernaar afwijkingen en inconsistenties te identificeren met behulp van triangulatie. Dankzij deze grondige aanpak kunnen we de integriteit en betrouwbaarheid van uw (toekomstige) personeel toetsen en daarover adviseren. Wilt u de integriteit en betrouwbaarheid van uw personeel toetsen? Kies dan voor een screening van Levent Bedrijfsrecherche.

Kijk op onze website voor meer informatie of neem contact met ons op via 088 – 9876010.

 

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin