Home » Blogs » Nieuwsberichten » Drugssmokkel mogelijk met hulp van de beveiliging
laptop in een bouwhaven met import en export erop

Drugssmokkel mogelijk met hulp van de beveiliging

door | 19 jan, 2021 | Nieuwsberichten, Screenen, Security Risk Management

Nederland is een echt drugsland, zowel op het gebied van gebruik als de productie ervan. Zo blijkt uit het rapport Nationale Drug Monitor (2019) van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum dat in 2018 5,6% van alle Nederlandse volwassene ooit cocaïne heeft gebruikt. Het percentage cannabisgebruikers (leeftijd 15-64) in 2018 was 9,6%. Daarmee zat het boven het Europese gemiddelde van 7,4%.

Met grote internationale hubs als Schiphol en de Rotterdamse haven, wordt er ook veel drugs het land in gesmokkeld. Vorige week woensdag (13 januari 2021) kwam het bericht naar buiten dat de beveiligers van de Rotterdamse haven drugsbendes hebben geholpen met het smokkelen van duizenden kilo’s cocaïne. De afgelopen jaren kwam de douane al regelmatig in het nieuws vanwege dit soort incidenten. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van douanier Gerrit G. Hij is veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf voor witwassen van geld en het doorlaten van ‘drugscontainers’ in de haven van Rotterdam. Nu ook de particuliere beveiligers betrokken zijn, lijken de problemen van de Rotterdamse haven groter dan ooit.

Niet voorkomen

De medewerkers van het beveiligingsbedrijf worden vóór indiensttreding gescreend door de Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens medewerkers van het bedrijf heeft dit echter niet kunnen voorkomen dat tot in de top medewerkers betrokken zijn in de drugsscene. De misstanden zijn pas aan het licht gekomen na de politie-hack van Encrochat in 2020. Encrochat was het grootste versleutelde communicatie netwerk van crimineel Nederland. De uitkomsten van de Encrochat hack zijn onder andere als bewijsvoering gevoerd in het proces van de ‘Haagse drugsbaron’.

Risicovolle locatie

Op een locatie als de haven van Rotterdam moet al het personeel goed worden gescreend. Zeker gezien de activiteiten van de criminelen hier en de maatschappelijke gevolgen van deze drugscriminaliteit. De haven is, door zijn internationale karakter aantrekkelijk voor criminelen. Het is dus belangrijk dat het personeel eerlijk en integer handelt. In tegenstelling tot de luchthaven Schiphol, worden bij de Rotterdamse haven niet alle medewerkers gescreend door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD).

Een pre-employment screening geeft de werkgever voorafgaand aan de indiensttreding al een beeld van de integriteit en betrouwbaarheid van de kandidaat. De screening moet dan wel proportioneel zijn tegenover de risico’s van de functie. Voor een beveiliger van de Rotterdamse haven zou alleen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet volstaan.

In-employment screening

Wij benadrukken altijd hoe belangrijk het is om toekomstig personeel te screenen. De effectiviteit van deze pre-employment screening wordt aanzienlijk vergroot wanneer je als werkgever ook aan in-employment screening doet. De situatie waarin een medewerker zich nu bevindt kan anders zijn dan vijf jaar geleden toen hij/zij een pre-employment screening onderging. Een in-employment screening kan bijvoorbeeld om de drie tot vijf jaar worden uitgevoerd.

Maar met alleen het screenen van je personeel ben je er niet. Met name als dergelijke criminele activiteiten al tot in de top zijn doorgedrongen zoals bij de beveiligingsorganisatie van de Rotterdamse haven. Het screenen zou een integraal onderdeel moeten zijn van een set aan beveiligingsmaatregelen. Zo is het belangrijk dat er protocollen worden opgesteld, het “vier-ogen” principe wordt gehanteerd en dat er veel aandacht voor integriteit en betrouwbaarheid is binnen de organisatie.

“Dat overkomt mij niet”

Integriteit en betrouwbaarheid is de basis van een succesvol bedrijf. Toch merken wij dat veel organisaties het belang van screenen, waarmee de kans op integer en betrouwbaar persoon aanzienlijk wordt vergoot, nog niet altijd zien. Fraude, diefstal, corruptie, wij horen bedrijven vaak zeggen “dat overkomt mij niet”. De praktijk wijst echter uit dat elk bedrijf het risico loopt te maken te krijgen met dit soort integriteitsincidenten. Zelfs een bedrijf waar beveiliging centraal staat. Het is dus voor iedere organisatie van belang dat er wordt nagedacht over de aanwezige risico’s en eventuele te nemen maatregelen middels een Security Risk Management traject. Wij helpen u daar uiteraard graag bij!

Meer weten over de mogelijkheden van screenen of een Security Risk Management traject? Neem dan een kijkje op onze website www.leventbedrijfsrecherche.nl

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin