Home » Blogs » Screenen » BKR ontrafeld; waarom BKR-informatie van essentieel belang is in het screenproces
man draagt zak met geld waar een gat in zit waardoor het geld eruit valt. op de zak staat DEBT

BKR ontrafeld; waarom BKR-informatie van essentieel belang is in het screenproces

door | 10 aug, 2023 | Screenen

Een registratie bij BKR is negatief, toch? Dat is wel vaak de veronderstelling die men heeft. Met name omdat BKR-registraties vaak invloed uitoefenen op hypotheken of leningen. Een registratie kan, maar hoeft niet per definitie negatief te zijn. Een registratie kan juist inzicht geven in een gezonde financiële situatie. BKR vormt daarmee dan ook een belangrijke tool als het aankomt op het toetsen van de betrouwbaarheid en integriteit van een persoon. Met name als men kijkt naar de financiële gezondheid van een persoon.

Welke meerwaarde een financiële toets überhaupt heeft, was al te lezen in onze blog: ‘Fraudepreventie: het belang van inzicht in de financiële situatie van werknemers’. Op welke wijze BKR-informatie helpt om de betrouwbaarheid en integriteit te toetsen leest u in deze blog.

Bureau Krediet Registratie

Om de meerwaarde van Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, in te zien is het goed om eerst stil te staan bij de activiteiten van de organisatie.

BKR is een onafhankelijke stichting die in Nederland verantwoordelijk is voor het bijhouden van kredietinformatie over consumenten. Het doel van BKR is om financiële instellingen en bedrijven inzicht te geven in het leen- en betaalgedrag van individuen, om zo verantwoorde financiële beslissingen te kunnen nemen. BKR registreert verschillende vormen van kredieten, zoals leningen, creditcards en uitgestelde betalingen.

Inzicht in de BKR-informatie van een individu, kan dus een goed beeld geven op het leen- en betaalgedrag van die persoon. Met name omdat er ook geregistreerd wordt of er achterstanden zijn in betalingen. Deze achterstanden zijn met verschillende coderingen aangegeven.

Coderingen bij registraties

Bij BKR-registraties worden verschillende coderingen gehanteerd die de financiële situatie van een persoon weergeven. Deze coderingen bieden inzicht in het betalingsgedrag en kunnen variëren van positieve tot negatieve registraties. Daarbij kunnen de volgende coderingen gebruikt worden:

  • Codering A: als er sprake is van een achterstand in de betaling, wordt dit met codering A weergegeven;
  • Codering 1: er is een betalingsachterstand en er is een betalingsregeling afgesproken met de kredietaanbieder;
  • Codering 2: de kredietaanbieder heeft het krediet opgeëist. Dat betekend dat er gevraagd is om de betalingsachterstand en krediet in één keer terug te betalen;
  • Codering 3: er is sprake van een afboeking of kwijtschelding van de betalingsachterstand;
  • Codering 4: er is contact gezocht vanuit de kredietaanbieder met de schuldenaar maar deze is langere tijd onbereikbaar (geweest);
  • Codering 5: er is een preventieve betalingsregeling afgesproken voor de hypotheek;
  • Codering 9: niet alle informatie is raadpleegbaar, omdat de verwerking tijdelijk beperkt is en de juistheid van de gegevens onderzocht wordt.
  • Codering H: deze code wordt geplaatst nadat een achterstand is ingelopen. Dit duidt op een verbetering van de financiële situatie.

BKR in het screenproces

Het opvragen van een uittreksel van BKR bij screeningen voor potentiële werknemers dient meerdere doelen. Allereerst biedt het inzicht in de financiële stabiliteit van een kandidaat. Dit kan belangrijk zijn, vooral wanneer de functie financiële verantwoordelijkheid met zich meebrengt, zoals bij het omgaan met bedrijfsfinanciën.

Een ander aspect is de integriteit van de kandidaat. Een negatieve BKR-registratie hoeft niet direct te wijzen op financiële onbetrouwbaarheid, maar kan wel indicatief zijn voor bepaalde gedragspatronen, zoals het negeren van financiële verplichtingen. Werkgevers willen ervoor zorgen dat ze werknemers in dienst nemen die eerlijk en verantwoordelijk zijn, vooral als ze toegang hebben tot gevoelige informatie of bedrijfsmiddelen.

Daarnaast kan het hebben van aanzienlijke financiële problemen de kans vergroten dat een werknemer kwetsbaar is voor omkoping of andere vormen van financiële druk. Een werknemer met ernstige schulden kan mogelijk gevoelig zijn voor verleidelijke aanbiedingen die zijn of haar integriteit in gevaar kunnen brengen.

De meerwaarde van BKR-informatie in het screenproces

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) speelt dus een belangrijke rol bij screenen van potentiële werknemers, waarbij betrouwbaarheid en integriteit van groot belang zijn. De verschillende coderingen bij BKR-registraties geven inzicht in het financiële gedrag van individuen en kunnen waardevolle informatie verschaffen aan werkgevers. Door het opvragen van een uittreksel van BKR kunnen werkgevers beter geïnformeerde beslissingen nemen bij het selecteren van werknemers die passen bij de waarden en behoeften van het bedrijf.

Het is essentieel om hierbij op te merken dat een negatieve BKR-registratie niet altijd direct hoeft te leiden tot afwijzing van een kandidaat. Het is belangrijk om de context te begrijpen en eventuele verzachtende omstandigheden te overwegen. In sommige gevallen kan het bespreekbaar maken van financiële problemen en het tonen van inzet om ze op te lossen juist getuigen van integriteit en verantwoordelijkheid. Dat maakt het ook in deze situatie van groot belang om hoor-wederhoor toe te passen.

Al met al biedt de informatie van BKR een waardevolle aanvulling op het screeningsproces, waardoor werkgevers weloverwogen beslissingen kunnen nemen en hun organisaties kunnen beschermen tegen mogelijke risico’s op het gebied van betrouwbaarheid en integriteit.

Nieuwsgierig geworden naar wat Levent Bedrijfsrecherche voor u kan betekenen in dit proces? Neem gerust contact met ons op via 088 – 9876000.

Gerelateerde artikelen

Medewerkers GGD verkopen persoonsgegevens

Medewerkers GGD verkopen persoonsgegevens

Deze week werd bekend dat medewerkers van de GGD persoonsgegevens te koop aanboden via Telegram. Ondanks dat een VOG verplicht is voor medewerkers kreeg de GGD dus te maken met ongewenst gedrag. Biedt een VOG wel voldoende ‘zekerheid’ omtrent een nieuwe medewerker?

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin